×
×

Zapytania ofertowe do 130 tys. zł - od 01.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. „Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowy Powiat w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”:

PDFZapytanie ofertowe - Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowy Powiat.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.pdf
XLSXZałącznik nr 2 - Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat.xlsx


PDF4 GK.6624.2.11.2022 - Protokół z wyboru oferty „Oprawa introligatorska dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii”.pdf


Zapytanie ofertowe AG.2512.24.2022 z dn. 13.06.2022 r. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29 w Opole”

PDFZapytanie ofertowe agregat prądotwórczy.pdf
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem.doc
DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego agregat pradotwórczy.docx
PDFwzór umowy sprzedaży agregatu.pdf
 

Termin składania ofert 23.06.2022 r. do godz. 12.00.


Uwaga do Oferentów: Proszę o zwrócenie uwagi, że poniżej zamieszczono dwa różne zapytania ofertowe (AG.2600.19.2022.JG oraz AG.2600.20.2022.JG). Zainteresowanych Oferentów proszę o nie przeoczenie jednego z nich.  Z przyczyn proceduralno-organizacyjnych musiały one zostać opublikowane rozdzielnie i tak też będą rozpatrywane. Proszę nie składać jednej oferty łącznie na dwa zapytania ofertowe, a o złożenie dwóch niezależnych ofert (lub ewentualnie tylko jednej oferty na jedno z zapytań).

Aktualizacja z dnia 26.05.2022 r. do zapytania ofertowego AG.2600.20.2022.JG (bez wpływu na zmianę terminu przesyłania ofert):
- poprawiono omyłkę w specyfikacji komputera stacjonarnego, w poz. 1. - było "System operacyjny: Windows 10", poprawiono na "System operacyjny: Windows 11".

Zapytanie ofertowe AG.2600.20.2022.JG z dnia 23.05.2022 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
PDFAG_2600_20_2022_JG - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf
PDFAG_2600_20_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - poprawiono omyłkę w poz. 1 - było "Windows 10", jest "Windows 11"
PDFAG_2600_20_2022_JG - Wzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf
Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 11.00.

PDFAG_2600_20_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - wersja nieaktualna, sprzed dnia 26.05.2022, godz. 13.20

PDFWynik zapytania ofertowego AG_2600_20_2022_JG - notatka służbowa z dnia 06.06.2022 r.pdfAktualizacja z dnia 26.05.2022 r. do zapytania ofertowego AG.2600.19.2022.JG (bez wpływu na zmianę terminu przesyłania ofert):
1) z zapytania usunięto całkowicie pozycję nr 7, tj. skaner płaski (rezygnacja z tego asortymentu); uwaga na przenumerowanie pozycji na liście,
2) poprawiono omyłkę w specyfikacji komputera stacjonarnego, w poz. 1. - było "System operacyjny: Windows 10", poprawiono na "System operacyjny: Windows 11".

Zapytanie ofertowe AG.2600.19.2022.JG z dnia 23.05.2022 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
PDFAG_2600_19_2022_JG - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf
PDFAG_2600_19_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - usunięto pozycję nr 7 - skaner płaski; poprawiono omyłkę w poz. 1 - było "Windows 10", jest "Windows 11",
PDFAG_2600_19_2022_JG - Wzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf
Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 11.00.

PDFAG_2600_19_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf - wersja nieaktualna, sprzed dnia 26.05.2022, godz. 13.20

PDFWynik zapytania ofertowego AG_2600_19_2022_JG - notatka służbowa z dnia 06.06.2022 r.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2022 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.06.2022 r.  do dnia 31.05.2025 r.”

PDFZapytanie ofertowe na obsługą bankową - Powiat Opolski - na okres 36 m-cy tj. od 01.06.2022 do 31.05.2025.pdf
DOCFormularz ofertowy obsługa bankowa - Powiat Opolski - na okres 36 m-cy tj. od 01.06.2022 do 31.05.2025.doc
 

Termin składania ofert: 25.05.2022 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2022 r. i 20.05.2022 r.

PDFPytania i odpowiedzi na pytania z dnia 19.05.2022 r. i 20.05.2022 r. - obsluga bankowa.pdf

Protokół z wyboru ofert na zamówienie pn. „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.06.2022 r.  do dnia 31.05.2025 r.”

PDFProtokół z wyboru ofert FN.3052.1.2022.RN.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.3.2022.RŁ z dn. 10.05.2022 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990 z późn. zm.) obr. Szydłowiec Śląski, gmina Niemodlin dla dz. nr 44 k.m.1 o pow. 28,1300 ha, dotyczącej użytku gruntowego Wsr - grunty pod stawami o pow. 4.6600 ha.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.13.2022.AF z dn. 28.03.2022 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990) obr. Brynica, gmina Łubniany dla dz. nr 4 k.m.1 o pow. 0,6610 ha, stanowiącej grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz).


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.02.2022.AS z dn. 17.03.2022 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz 2052 z późn. zm..) obr. Karczów, gmina Dąbrowa dla dz. nr 318/1, 318/2, 318/3 AM 1 o ogólnej pow. 0,4753 ha dot. użytku gruntowego PsIII - pastwiska trwałe kl. III o pow. 0,3588 ha


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.15.2021.AS z dn. 18.02.2022 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz 2052 z późn. zm..) obr. Mechnice, gmina Dąbrowa dla dz. nr 185/37 AM 2 o ogólnej pow. 0,6169 ha dot. użytku gruntowego ŁIII - łąki trwałe kl. III o pow. 0,0476 ha oraz użytku gruntowego RIII - grunty kl. III o pow. 0,0574 ha


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.14.2021.AS z dn. 18.02.2022 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz 2052 z późn. zm..) obr. Dąbrowa, gmina Dąbrowa dla dz. nr 148/35 i 179/36 AM 2 o ogólnej pow. 2,0790 ha dot. użytku gruntowego ŁIII- łąki trwałe kl. III o pow. 0,0615 ha oraz użytku gruntowego R III- grunty orne klasy III o pow. 0,14490 ha


Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - zaproszenie.pdf
PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - wzór umowy.pdf
PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_3.pdf - usunięto tusz HP 339, zwiększono ilość tuszu HP 337 (z 11 szt do 30 szt.),
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_3.xls - usunięto tusz HP 339, zwiększono ilość tuszu HP 337 (z 11 szt do 30 szt.),

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - wynik zapytania.pdf

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_2.pdf - wersja nieaktualna, usunięto toner do Lexmark T420 (poz. 7) oraz zmodyfikowano 4 pozycje dot. OCE TCS500,
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_2.xls - wersja nieaktualna, usunięto toner do Lexmark T420 (poz. 7) oraz zmodyfikowano 4 pozycje dot. OCE TCS500,

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy.pdf - wersja nieaktualna,
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy.xls - wersja nieaktualna.

Termin składania ofert do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.

Aktualizacja z dnia 12 stycznia 2022 r., godz. 11:50:
Na skutek powzięcia od Oferentów informacji o zakończeniu produkcji tuszu HP 339 (poz. 40) usunięto tę pozycję (następne pozycje zostały przenumerowane) oraz zwiększono ilość tuszu HP 337 z 11 szt. do 30 szt.

Aktualizacja z dnia 11 stycznia 2022 r., godz. 11:50:
Na skutek powzięcia od kilku Oferentów informacji o problemach z dostępnością na rynku:
- pakietów (combipack) Oce TCS500 2x tusz + 1x głowica (poz. 88-91), usunięto te pozycje, a dodano pozycje Oce TCS500 1x tusz (już bez głowic; z powodu nieodpowiadającej Zamawiającemu proporcji zamówienia 1 tuszu z 1 głowicą, Zamawiający postanowił, że umowa nie będzie obejmować dostawy tych głowic), jednocześnie modyfikując zamawianą potencjalnie ilość tych pozycji,
- toneru do drukarki Lexmark T420 (poz. 7), usunięto tę pozycję - uwaga: spowodowało to zmianę numeracji pozycji począwszy od poz. 7.

Prosi się Oferentów o uwzględnienie zmian w przesyłanych i przygotowywanych ofertach.


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.20.2021.DK z dn. 24.11.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) obr. Zimnice Małe, gmina Prószków dla części dz. nr 429/1 a.m. 2 w zakresie użytku gruntowego "ŁIII" o pow. 2,8110 ha oraz "RIIIb" o pow. 1,6700 ha oraz części dz. nr 465 a.m.2 w zakresie użytku gruntowego "RIIIa" i "RIIIb" o pow. ok. 11 ha


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.19.2021.ASt z dn. 23.11.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) obr. Jaczowice, gmina Niemodlin dot. dz. 165 k.m.3 o powierzchni 1,5110 ha,stanowiącej grunty pod stawami (Wsr)


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.18.2021.ASt z dn. 23.11.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) obr. Jaczowice, gmina Niemodlin dot. dz. 165 k.m.3 o powierzchni 2,7790 ha,stanowiącej grunty pod stawami (Wsr)


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.17.2021.ASt z dn. 23.11.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) obr. Ligota Tułowicka, gmina Tułowice dot. dz. 2/1 k.m.3 o powierzchni 18,5851 ha,stanowiącej grunty pod stawami (Wsr)


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.16.2021.ASt z dn. 23.11.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r. poz 1990.) obr. Ligota Tułowicka, gmina Tułowice dot. dz. 23/1 k.m.3 o powierzchni 1,1700 ha,stanowiącej grunty pod stawami (Wsr)


Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2021 r. na dostawę samochodu osobowo - terenowego hybrydowy

PDFUMOWA DOSTAWY samochód 2021.pdf

DOCZapytanie ofertowe - samochód 2021 Toyota.doc

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 15.11.2021 r.:  

Informujemy, że pkt 6 ppkt 3 zapytania ofertowego z dnia 15.11.2021 r. otrzymuje brzmienie:

  1. Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi.

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021 r. na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx
PDFWzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf

PDFWynik postępowania.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2021 r. na "Ochronę osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2021-2022.pdf

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf
PDFUmowa wzór - ochrona, monitoring, konwój.pdf
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf
 


Zapytanie ofertowe II z dnia 07.09.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZapytanie ofertowe z dn. 07.09.2021 r. na strzelnicę wirtualną 2021.pdf
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf
PDFumowa na dostawę strzelnicy wirtualnej.pdf
 


UNIEWAŻNIONE!!!

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE STRZELNICA.pdf
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf
PDFUMOWA STRZELNICA.pdf

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 25.08.2021 do godz. 15.00 na dzień 01.09.2021 r. do godz. 15.00.

PDFPismo zmiana terminu strzelnica 2021.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r.

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r..pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2021 r. dotyczące usługi w zakresie działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"

PDFzapytanie ofertowe z dn 06072021-sig.pdf
PDFzałącznik 1 do zapytania ofertowego.pdf
DOCzałącznik 1 do zapytania ofertowego.doc
PDFzałącznik 2 do zapytania ofertowego.pdf
DOCXzałącznik 2 do zapytania ofertowego.docx
PDFzałącznik 3 do zapytania ofertowego.pdf
DOCzałącznik 3 do zapytania ofertowego.doc
PDFzałącznik 4 do zapytania ofertowego.pdf
PDFzałącznik 5 do zapytania ofertowego.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"

 

PDFProtokół z wyboru Wykonawcy dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"
 


Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2021 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.8.2021.DK z dn. 04.05.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) dot. dz. 1521/84 arkusz mapy 2 o ogólnej powierzchni 0.1038 ha, dotyczącej części użytku gruntowego Br-LsV - (użytki rolne zabudowane) obręb Brynica, gm. Łubniany
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.5.2021.DK z dn. 20.04.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.276) dot. dz. 130 arkusz mapy 2 o ogólnej powierzchni 0.5400 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki trwałe klasy III o powierzchni 0,5400 ha obręb Grabin, gm. Niemodlin
 


PDFZapytanie ofertowe na obsługę bankową - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.pdf

Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 15.04.2021 r. - obsługa bankowa..pdf

Edytowalny formularz ofertowy:

DOCformularz ofertowy obsługa bankowa - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.doc
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.3.2021.KMo z dn. 22.03.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) dot. dz. nr 753/150, 885/153 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 1.0108 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki klasy III o powierzchni 0,1219 ha obręb Lędziny, gm. Chrząstowice
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.4.2021.KMo z dn. 22.03.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) dot. dz. nr 1157/153, 1158/153, 1159/153 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 0.2303 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki klasy III o powierzchni 0,1716 ha obręb Lędziny, gm. Chrząstowice
 Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2021 r. na dostawę dwóch jednorocznych licencji "Fortinet 24x7 Unified Threat Protection 1Y" dla urządzeń UTM FortiGate 60F:

PDFZapytanie ofertowe - licencje na 1 rok dla FortiGate 60F - 2 szt.pdf

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 12:00.