×
×

Zapytania ofertowe do 130 tys. zł - od 01.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe AG.2511.2.2024 z dnia 14.02.2024 r. dot. "Opracowania projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia wewnętrznego i awaryjnego oraz ppoż. (ppoż. jedynie w zakresie projektowanego pomieszczenia serwerowni) w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu" + nadzór autorski

PDFzapytanie ofertowe na opracowanie dokumetacji technicznej - instalacja elektryczna Pl. Wolności.pdf (198,76KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy - instalacja elektryczna Pl. Wolności.doc (62,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług - instalacja elektryczna Pl. Wolności.doc (33,00KB)
DOCzałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie - instalacja elektryczna Pl. Wolności.doc (30,50KB)
PDFzałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowa dokumentacja - instalacja elektryczna Pl. Wolności.pdf (206,64KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.02.2024 R. DO GODZ. 14.00 


Zapytanie ofertowe AG.253.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. dot. "Świadczenia ochrony ubezpieczeniowej Powiatu Opolskiego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia na okres 12 miesięcy od dnia 16.02.2024 r. do dnia 15.02.2025 r."

PDFUbezpieczenie - zapytanie ofertowe- AG.253.2.2024.pdf (290,34KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty - ubezpieczenia - zapytanie ofertowe.docx (88,64KB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. A OC Powiatu scalony.pdf (1,21MB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. B - mienie od kr. i rab scalony.pdf (346,55KB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. B - miu od wsz. ryz. scalony.pdf (766,41KB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. B - sprzęt. el. scalony.pdf (1,45MB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. B -mienie od ognia i innych zdarzeń losowcyh scalony.pdf (2,16MB)
PDFZapytanie ofertowe - Zad. C -dron aerocasco - WNIOSEK.pdf (92,13KB)
PDFPowiat opolski_zaświadczenie szkodowe_2023 12 11_UNIQA_Majątei i OC.pdf (83,75KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.02.2024 R. DO GODZ. 14.00 


PDFWynik zapytania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (27,47KB)

Zapytanie ofertowe AG.2600.7.2024.JG z dnia 01.02.2024 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
PDFZapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (269,53KB)
PDFWzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (71,04KB)
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania v5.pdf (64,37KB)

Aktualizacja z godz. 13:10 dnia 07.02.2024 r. - w poz. 1) "Komputer biurowy, stacjonarny" zdecydowano dopuścić alternatywnie klawiaturę/mysz wyprodukowaną przez producenta tego komputera;

Aktualizacja z godz. 11:35 dnia 06.02.2024 r. - w poz. 12) zdecydowano dopuścić alternatywnie wersję Microsoft Office Home & Business obok wcześniejszej wersji Professional;

Aktualizacja z godz. 13:15 dnia 05.02.2024 r. - w poz. 5) zdecydowano dopuścić alternatywnie model dysku Samsung 870 EVO SATA II 500GB (obok wcześniejszego modelu 860) - model 870 jest obecnie znacznie bardziej dostępnym następcą modelu 860;

Aktualizacja z godz. 12:30 dnia 05.02.2024 r. - w poz. 1) "Komputer biurowy, stacjonarny" dopuszczono również typ obudowy SFF (obok wcześniejszego typu obudowy MiniTower);

PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania.pdf (63,54KB) - wersja nieaktualna;
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania v2.pdf (63,57KB) - wersja nieaktualna;
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania v3.pdf (63,68KB) - wersja nieaktualna;
PDFSpecyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania v4.pdf (64,10KB) - wersja nieaktualna;

 

Termin składania ofert: do dnia 08.02.2024 r. do godz. 12:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2023 r. "Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (zwanej dalej u.p.r.d.) z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r."

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów od 01.01.2024 do 31.12.2024.pdf (192,59KB)
DOCXOferta - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (30,84KB)
PDFWzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf (159,65KB)
PDFZałącznik nr 2 do umowy.pdf (85,51KB)
PDFZałącznik nr 3 do umowy.pdf (93,46KB)
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf (95,25KB)
PDFZałącznik nr 5 do umowy.pdf (87,47KB)
PDFWzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.pdf (164,06KB)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.09.2023 R. DO GODZ. 11.00 


Zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2023 r. "Ochrona osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie":

PDFZapytanie ofertowe - ochrona monitoring konwój 2023-2024.pdf (172,62KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty - ochrona monitoring konwój.doc (82,50KB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia - ochrona monitoring konwój.pdf (153,71KB)
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy - ochrona monitoring konwój.pdf (354,37KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.09.2023 R. DO GODZ. 12.00 


Zapytanie ofertowe dot. odnowienia licencji na używanie oprogramowania ESET na 36 miesięcy:

PDFZapytanie ofertowe - odnowienie licencji ESET Protect Entry ON-PREM - 160 szt.pdf (278,57KB)

Termin składania ofert mija dnia 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2023 r. ”Realizacja przedsięwzięcia grantowego związanego z poprawą dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami i dysfunkcjami świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego”:

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 23.03.2023 r.pdf (129,55KB)

PDFZapytanie ofertowe realizacja zadania dostępność PFRON - po pytaniach.pdf (282,69KB) Zmiany naniesiono kolorem czerwonym
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - realizacja przedsięwzięcia - po pytaniach.doc (183,50KB) Zmiany naniesiono kolorem czerwonym
PDFZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - po pytaniach.pdf (525,02KB) Zmiany naniesiono kolorem czerwonym
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy Powiat Opolski.pdf (241,58KB)
JPEGrzut poglądowy do planu oraz ścieżki - 1 Maja 29.jpeg (166,26KB)
JPEGrzut poglądowy do planu oraz ścieżki - Książąt Opolskich 27.jpeg (163,14KB)
PDFrzut poglądowy do planu Pl. Wolności 7-8.pdf (641,93KB)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023 R. GODZ. 12.00

PDFZapytanie ofertowe realizacja zadania dostępność PFRON.pdf (282,09KB) NIEAKTUALNY
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - realizacja przedsięwzięcia.doc (184,00KB) NIEAKTUALNY
PDFZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (524,54KB) NIEAKTUALNY

 

PDFProtokół z wyboru ofert - realizacja dostępność 06.04.2023.pdf (268,40KB)
PDFZałącznik do protokołu z wyboru ofert - realizacja dostępność.pdf (203,69KB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 13.03.2023 r. na dostawę dwóch jednorocznych licencji "Fortinet 24x7 Unified Threat Protection 1Y" dla urządzeń UTM FortiGate 60F:

PDFZapytanie ofertowe - licencje na 1 rok dla FortiGate 60F - 2 szt (260,35KB)

Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 12:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Oferentów termin składania ofert został przedłużony do dnia 17 marca 2023 do godz. 10:00.


Zapytanie ofertowe z dnia 26.01.2023 r. ”Wykonanie i uruchomienie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniu serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 w Opolu - stałe urządzenie gaśnicze z wczesną detekcją dymu”

PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,43MB)

PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz cenowo-ofertowy.pdf (74,36KB)

PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Dokumentacja wykonawcza IBP.pdf (38,19MB)

PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (34,25KB)

PDFZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf (65,89KB)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.02.2023 R. DO GODZ. 12.00


Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2023 r. ”Wykonanie usługi doradczej dla przedsięwzięcia grantowego związanego z poprawą dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami i dysfunkcjami świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Opolu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego”

PDFOR.042.7.2022.NM-Z Zapytanie ofertowe z dn. 03.01.2022 na wykonanie usługi doradczej Dostępny samorząd - granty.pdf (2,02MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy - usługa doradcza.doc (139,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - Formularz wniosku w zakresie uzasadnienia wydatków.pdf (1,39MB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy - usługa doradcza.pdf (283,11KB)

 

PDFProtokół z wyboru ofert na usługę doradczą 16.01.2023.pdf (237,18KB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2022 r. ”Wykonanie i uruchomienie instalacji bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniu serwerowni budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29 w Opolu - stałe urządzenie gaśnicze z wczesną detekcją dymu”

PDFZapytanie ofertowe - Instalacja Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf (3,51MB)

PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz cenowo-ofertowy.pdf (74,32KB)

PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Dokumentacja wykonawcza IBP.pdf (38,19MB)

PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (34,25KB)

PDFZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf (65,89KB)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2022 R. DO GODZ. 12.00


Zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2022 r. „Zakup i dostawa kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu”

PDFZapytanie ofertowe na Zakup i dostawę kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (127,33KB)
PDFSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakup i dostawa kart podarunkowych.pdf (178,99KB)
DOCXFORMULARZ OFERTOWY - zakup i dostawa kart podarunkowych.docx (13,80KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.11.2022 R. DO GODZ. 14.00


Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2022 r. "Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.":

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów z dn. 03.10.2022.pdf (2,65MB)
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty.pdf (2,22MB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf (6,11MB)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.10.2022 R. DO GODZ. 10.00


Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2022 r. "Usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego - w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.":

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie oraz przechowywanie pojazdów.pdf (4,90MB)
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty.pdf (2,22MB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.pdf (6,11MB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.10.2022 R. DO GODZ. 9.00


Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2022 r. "Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Opolskiego wskazanych Wykonawcy przez Policję":

PDFZapytanie ofertowe - Stwierdzanie zgonu.pdf (554,22KB)
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf (86,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie Wykonawcy.pdf (76,25KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2022 R. DO GODZ. 14.00 


Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2022 r. "Ochronę osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie":

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2022-2023.pdf (159,45KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc (90,00KB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf (142,92KB)
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy - ochrona, monitoring, konwój.pdf (332,42KB)
PDFZałącznik nr 4 do wzoru umowy.pdf (116,08KB)
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2022 R. DO GODZ. 12.00 


Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2022 r. „Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowy Powiat w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”:

PDFZapytanie ofertowe - Audyty cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowy Powiat.pdf (1,21MB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz cenowo-ofertowy.pdf (734,88KB)
XLSXZałącznik nr 2 - Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat.xlsx (20,77KB)

PDFWynik zapytania ofertowego.pdf (27,49KB)


 

Zapytanie ofertowe AG.2512.24.2022 z dn. 13.06.2022 r. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29 w Opole”

PDFZapytanie ofertowe agregat prądotwórczy.pdf (185,25KB)
DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.doc (55,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem.doc (38,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego agregat pradotwórczy.docx (13,69KB)
PDFwzór umowy sprzedaży agregatu.pdf (241,34KB)
 

Termin składania ofert 23.06.2022 r. do godz. 12.00.


Uwaga do Oferentów: Proszę o zwrócenie uwagi, że poniżej zamieszczono dwa różne zapytania ofertowe (AG.2600.19.2022.JG oraz AG.2600.20.2022.JG). Zainteresowanych Oferentów proszę o nie przeoczenie jednego z nich.  Z przyczyn proceduralno-organizacyjnych musiały one zostać opublikowane rozdzielnie i tak też będą rozpatrywane. Proszę nie składać jednej oferty łącznie na dwa zapytania ofertowe, a o złożenie dwóch niezależnych ofert (lub ewentualnie tylko jednej oferty na jedno z zapytań).

Aktualizacja z dnia 26.05.2022 r. do zapytania ofertowego AG.2600.20.2022.JG (bez wpływu na zmianę terminu przesyłania ofert):
- poprawiono omyłkę w specyfikacji komputera stacjonarnego, w poz. 1. - było "System operacyjny: Windows 10", poprawiono na "System operacyjny: Windows 11".

Zapytanie ofertowe AG.2600.20.2022.JG z dnia 23.05.2022 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
PDFAG_2600_20_2022_JG - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (266,28KB)
PDFAG_2600_20_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (53,76KB) - poprawiono omyłkę w poz. 1 - było "Windows 10", jest "Windows 11"
PDFAG_2600_20_2022_JG - Wzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (70,93KB)
Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 11.00.

PDFAG_2600_20_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (53,77KB) - wersja nieaktualna, sprzed dnia 26.05.2022, godz. 13.20

PDFWynik zapytania ofertowego AG_2600_20_2022_JG - notatka służbowa z dnia 06.06.2022 r.pdf (27,81KB)Aktualizacja z dnia 26.05.2022 r. do zapytania ofertowego AG.2600.19.2022.JG (bez wpływu na zmianę terminu przesyłania ofert):
1) z zapytania usunięto całkowicie pozycję nr 7, tj. skaner płaski (rezygnacja z tego asortymentu); uwaga na przenumerowanie pozycji na liście,
2) poprawiono omyłkę w specyfikacji komputera stacjonarnego, w poz. 1. - było "System operacyjny: Windows 10", poprawiono na "System operacyjny: Windows 11".

Zapytanie ofertowe AG.2600.19.2022.JG z dnia 23.05.2022 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
PDFAG_2600_19_2022_JG - Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (275,16KB)
PDFAG_2600_19_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (64,46KB) - usunięto pozycję nr 7 - skaner płaski; poprawiono omyłkę w poz. 1 - było "Windows 10", jest "Windows 11",
PDFAG_2600_19_2022_JG - Wzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (70,93KB)
Termin składania ofert: 02.06.2022 r. do godz. 11.00.

PDFAG_2600_19_2022_JG - Specyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (64,52KB) - wersja nieaktualna, sprzed dnia 26.05.2022, godz. 13.20

PDFWynik zapytania ofertowego AG_2600_19_2022_JG - notatka służbowa z dnia 06.06.2022 r.pdf (27,13KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2022 r. na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.06.2022 r.  do dnia 31.05.2025 r.”

PDFZapytanie ofertowe na obsługą bankową - Powiat Opolski - na okres 36 m-cy tj. od 01.06.2022 do 31.05.2025.pdf (194,86KB)
DOCFormularz ofertowy obsługa bankowa - Powiat Opolski - na okres 36 m-cy tj. od 01.06.2022 do 31.05.2025.doc (49,00KB)
 

Termin składania ofert: 25.05.2022 r. do godz. 12.00.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.05.2022 r. i 20.05.2022 r.

PDFPytania i odpowiedzi na pytania z dnia 19.05.2022 r. i 20.05.2022 r. - obsluga bankowa.pdf (130,48KB)

Protokół z wyboru ofert na zamówienie pn. „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Opolskiego – Starostwa Powiatowego w Opolu na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.06.2022 r.  do dnia 31.05.2025 r.”

PDFProtokół z wyboru ofert FN.3052.1.2022.RN.pdf (154,30KB)

 


 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2022 r. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do komputerów:

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - zaproszenie.pdf (294,50KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - wzór umowy.pdf (51,58KB)
PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_3.pdf (49,12KB) - usunięto tusz HP 339, zwiększono ilość tuszu HP 337 (z 11 szt do 30 szt.),
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_3.xls (51,00KB) - usunięto tusz HP 339, zwiększono ilość tuszu HP 337 (z 11 szt do 30 szt.),

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - wynik zapytania.pdf (27,39KB)

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_2.pdf (49,16KB) - wersja nieaktualna, usunięto toner do Lexmark T420 (poz. 7) oraz zmodyfikowano 4 pozycje dot. OCE TCS500,
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy_wersja_2.xls (51,00KB) - wersja nieaktualna, usunięto toner do Lexmark T420 (poz. 7) oraz zmodyfikowano 4 pozycje dot. OCE TCS500,

PDFMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy.pdf (49,41KB) - wersja nieaktualna,
XLSMateriały eksploatacyjne na 2022 r - Kosztorys ofertowy.xls (42,00KB) - wersja nieaktualna.

Termin składania ofert do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.

Aktualizacja z dnia 12 stycznia 2022 r., godz. 11:50:
Na skutek powzięcia od Oferentów informacji o zakończeniu produkcji tuszu HP 339 (poz. 40) usunięto tę pozycję (następne pozycje zostały przenumerowane) oraz zwiększono ilość tuszu HP 337 z 11 szt. do 30 szt.

Aktualizacja z dnia 11 stycznia 2022 r., godz. 11:50:
Na skutek powzięcia od kilku Oferentów informacji o problemach z dostępnością na rynku:
- pakietów (combipack) Oce TCS500 2x tusz + 1x głowica (poz. 88-91), usunięto te pozycje, a dodano pozycje Oce TCS500 1x tusz (już bez głowic; z powodu nieodpowiadającej Zamawiającemu proporcji zamówienia 1 tuszu z 1 głowicą, Zamawiający postanowił, że umowa nie będzie obejmować dostawy tych głowic), jednocześnie modyfikując zamawianą potencjalnie ilość tych pozycji,
- toneru do drukarki Lexmark T420 (poz. 7), usunięto tę pozycję - uwaga: spowodowało to zmianę numeracji pozycji począwszy od poz. 7.

Prosi się Oferentów o uwzględnienie zmian w przesyłanych i przygotowywanych ofertach.

 


Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2021 r. na dostawę samochodu osobowo - terenowego hybrydowy

PDFUMOWA DOSTAWY samochód 2021.pdf (108,74KB)

DOCZapytanie ofertowe - samochód 2021 Toyota.doc (81,00KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 15.11.2021 r.:  

Informujemy, że pkt 6 ppkt 3 zapytania ofertowego z dnia 15.11.2021 r. otrzymuje brzmienie:

  1. Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi.

Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.


Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021 r. na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (101,58KB)

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (30,15KB)
PDFWzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf (107,04KB)

PDFWynik postępowania.pdf (241,03KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2021 r. na "Ochronę osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2021-2022.pdf (152,08KB)

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc (72,50KB)
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf (142,30KB)
PDFUmowa wzór - ochrona, monitoring, konwój.pdf (320,85KB)
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf (161,07KB)
 


Zapytanie ofertowe II z dnia 07.09.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZapytanie ofertowe z dn. 07.09.2021 r. na strzelnicę wirtualną 2021.pdf (267,95KB)
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx (37,58KB)
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf (201,36KB)
PDFumowa na dostawę strzelnicy wirtualnej.pdf (219,01KB)
 


UNIEWAŻNIONE!!!

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE STRZELNICA.pdf (267,55KB)
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx (37,39KB)
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf (200,53KB)
PDFUMOWA STRZELNICA.pdf (181,80KB)

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 25.08.2021 do godz. 15.00 na dzień 01.09.2021 r. do godz. 15.00.

PDFPismo zmiana terminu strzelnica 2021.pdf (172,78KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r.

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r..pdf (186,50KB)


Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2021 r. dotyczące usługi w zakresie działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"

PDFzapytanie ofertowe z dn 06072021-sig.pdf (753,37KB)
PDFzałącznik 1 do zapytania ofertowego.pdf (336,08KB)
DOCzałącznik 1 do zapytania ofertowego.doc (82,50KB)
PDFzałącznik 2 do zapytania ofertowego.pdf (507,03KB)
DOCXzałącznik 2 do zapytania ofertowego.docx (69,46KB)
PDFzałącznik 3 do zapytania ofertowego.pdf (502,63KB)
DOCzałącznik 3 do zapytania ofertowego.doc (90,50KB)
PDFzałącznik 4 do zapytania ofertowego.pdf (436,38KB)
PDFzałącznik 5 do zapytania ofertowego.pdf (346,45KB)

PDFProtokół z otwarcia ofert dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych" (400,02KB)

 

PDFProtokół z wyboru Wykonawcy dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych" (521,40KB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2021 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (267,52KB)

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (59,58KB)

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf (72,63KB)


 

PDFZapytanie ofertowe na obsługę bankową - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.pdf (233,25KB)

Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 15.04.2021 r. - obsługa bankowa..pdf (136,12KB)

Edytowalny formularz ofertowy:

DOCformularz ofertowy obsługa bankowa - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.doc (42,00KB)
 


Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2021 r. na dostawę dwóch jednorocznych licencji "Fortinet 24x7 Unified Threat Protection 1Y" dla urządzeń UTM FortiGate 60F:

 

PDFZapytanie ofertowe - licencje na 1 rok dla FortiGate 60F - 2 szt.pdf (293,44KB)

 

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 12:00.