WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Zapytania ofertowe do 130 tys. zł - od 01.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.09.2021 r. na usuwanie oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym całodobowym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg położonych na terenie Powiatu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx
PDFWzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.pdf

PDFWynik postępowania.pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2021 r. na "Ochronę osób i mienia – ochrona fizyczna, monitoring i konwojowanie"

PDFZapytanie ofertowe ochrona 2021-2022.pdf

DOCZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring i konwój.doc
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ochrona, monitoring, konwój.pdf
PDFUmowa wzór - ochrona, monitoring, konwój.pdf
PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf
 


Zapytanie ofertowe II z dnia 07.09.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZapytanie ofertowe z dn. 07.09.2021 r. na strzelnicę wirtualną 2021.pdf
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf
PDFumowa na dostawę strzelnicy wirtualnej.pdf
 


UNIEWAŻNIONE!!!

Zapytanie ofertowe z dnia 17.08.2021 r.  na dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. ,,Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE STRZELNICA.pdf
DOCXWZÓR OFERTY - STRZELNICA.docx
PDFWZÓR OFERTY - STRZELNICA.pdf
PDFUMOWA STRZELNICA.pdf

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 25.08.2021 do godz. 15.00 na dzień 01.09.2021 r. do godz. 15.00.

PDFPismo zmiana terminu strzelnica 2021.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r.

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego z dnia 17.08.2021 r..pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2021 r. dotyczące usługi w zakresie działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"

PDFzapytanie ofertowe z dn 06072021-sig.pdf
PDFzałącznik 1 do zapytania ofertowego.pdf
DOCzałącznik 1 do zapytania ofertowego.doc
PDFzałącznik 2 do zapytania ofertowego.pdf
DOCXzałącznik 2 do zapytania ofertowego.docx
PDFzałącznik 3 do zapytania ofertowego.pdf
DOCzałącznik 3 do zapytania ofertowego.doc
PDFzałącznik 4 do zapytania ofertowego.pdf
PDFzałącznik 5 do zapytania ofertowego.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"

 

PDFProtokół z wyboru Wykonawcy dot. działań promocyjno-informacyjnych związanych z efektami projektu "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych"
 


Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2021 r. na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:

PDFZapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFSpecyfikacja - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf

PDFWzór umowy - sprzęt komputerowy i oprogramowanie.pdf


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.8.2021.DK z dn. 04.05.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) dot. dz. 1521/84 arkusz mapy 2 o ogólnej powierzchni 0.1038 ha, dotyczącej części użytku gruntowego Br-LsV - (użytki rolne zabudowane) obręb Brynica, gm. Łubniany
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.5.2021.DK z dn. 20.04.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.276) dot. dz. 130 arkusz mapy 2 o ogólnej powierzchni 0.5400 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki trwałe klasy III o powierzchni 0,5400 ha obręb Grabin, gm. Niemodlin
 


PDFZapytanie ofertowe na obsługę bankową - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.pdf

Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 15.04.2021 r. - obsługa bankowa..pdf

Edytowalny formularz ofertowy:

DOCformularz ofertowy obsługa bankowa - Powiat Opolski - na okres od 31.05.2021 do 31.05.2022.doc
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.3.2021.KMo z dn. 22.03.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) dot. dz. nr 753/150, 885/153 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 1.0108 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki klasy III o powierzchni 0,1219 ha obręb Lędziny, gm. Chrząstowice
 


PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty GK.6623.4.2021.KMo z dn. 22.03.2021 r. na zamówienie dotyczące wykonania usługi pn. "Gleboznawcza klasyfikacja gruntów" w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. poz.2052) dot. dz. nr 1157/153, 1158/153, 1159/153 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 0.2303 ha, dotyczącej części użytku gruntowego ŁIII - Łąki klasy III o powierzchni 0,1716 ha obręb Lędziny, gm. Chrząstowice
 Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2021 r. na dostawę dwóch jednorocznych licencji "Fortinet 24x7 Unified Threat Protection 1Y" dla urządzeń UTM FortiGate 60F:

PDFZapytanie ofertowe - licencje na 1 rok dla FortiGate 60F - 2 szt.pdf

Termin składania ofert: do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 12:00.