×
×

PCPR uruchomiło ośrodek interwencji kryzysowej

kryzys.jpeg

Potrzebujesz pomocy - przyjdź, zadzwoń napisz nie zwlekaj – zachęcają ulotki działającego od 4 stycznia ośrodka. Dyżurują w nim specjaliści gotowi udzielić porady lub przejechać do osób, które znalazły się w kryzysie.   

- Mogą się do nas zgłaszać osoby dotknięte przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, skutkami klęski żywiołowej czy zdarzeń losowych, trudnościami wychowawczymi, żałobą. To tylko kilka przykładów – mówi Iwona Rejnhardt, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

Skąd pomysł utworzenia ośrodka?

W PCPR działa już Powiatowe Centrum Wspierania Rodziny, które pomaga w pierwszej kolejności rodzinom zastępczym,  czy usamodzielniającym się wychowankom domów dziecka. Mogą oni liczyć na wsparcie psychologa, psychiatry, prawnika, czy terapeuty uzależnień. Są też formy wsparcia, z których mogą skorzystać pozostali zainteresowani. Ale pomoc ta ma charakter cykliczny, długofalowy.  

- Natomiast środek interwencji kryzysowej uruchomiliśmy z myślą o sytuacjach nagłych. Gdy pomoc jest potrzeba niemal błyskawicznie – zaznacza Iwona Rejnhardt.  

Może to być wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora, pracownika socjalnego udzielone przez telefon, lub osobiście w działającym w PCPR ośrodku, według obowiązujących w związku z pandemią zasad. 

- Co bardzo istotne, jeśli wymaga tego sytuacja dotrzemy tam, gdzie osoba potrzebująca pomocy w danej chwili się znajduje – podkreśla dyrektor PCPR. 

Współpracę w ramach ośrodka interwencji kryzysowej zadeklarowały już wszystkie ośrodki pomocy społecznej z 13 gmin, a także policja. - Utworzenia ośrodka poszerza ofertę wsparcia udzielanego przez nasze centrum - podkreśla starosta Henryk Lakwa. - Dzięki współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i posterunkami policji można szybciej uzyskać informacje o osobach, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a tym samym szybciej dotrzeć z pomocą. 

O utworzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, by dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych, informowaliśmy również poprzez lokalne i regionalne media.  

Nowy ośrodek pełni dyżury: 

w poniedziałki i czwartki, od 15.30 do 17.30

przy ul. Książąt Opolskich 27 

45-005 Opole

Kontakt telefoniczny:

500 773 635

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 20.00

www.facebook.com/oikcpropole