×
×

Rada Powiatu uchwaliła przyszłoroczny budżet

henryklakwa.jpegNa ostatniej w tym roku sesji radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli przyszłoroczny budżet, w którym po stronie wydatków zaplanowano 95 mln zł. Po stronie dochodów - 84 mln zł. Różnica między wydatkami a dochodami zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 16,5 mln zł  powiat wyda na inwestycje.

Będą to  kolejne remonty i przebudowy dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji do następnych, dalej remonty i modernizacje w placówkach pomocy społecznej, zespołach szkół prowadzonych przez powiat. W budżecie znalazły się również pieniądze pozyskane na dwa duże partnerskie projekty, których powiat jest liderem: jeden dotyczy e-usług geodezyjnych, drugi projekt to kolejny etap budowy ścieżek pieszo – rowerowych w gminach naszego powiatu oraz dofinansowania do inwestycji drogowych.

Najważniejsze inwestycje drogowe zaplanowane na przyszły rok  to: 

- przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika od drogi wojewódzkiej 415 do miejscowości Zimnice Małe wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej

-  przebudowa drogi w Domecku 

- budowa chodnika w Goszczowicach

- remont odcinka drogi powiatowej w Masowie

- budowa kładki pieszo – rowerowej w Turawie

W przyszłym roku powiat zleci opracowanie dokumentacji między innymi na rozbudowę drogi powiatowej w Popielowie, ul. Wolności, przebudowę odcinka  Krasiejów – Strzelce Opolskie w miejscowości Krasiejów, rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Węgry, rozbudowę drogi w Chrząstowicach, remont odcinka Szydłowiec Śląski – Magnuszowice, rozbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w Turawie.

Na przyszły rok zaplanowane są kolejne wydatki związane z koniecznymi remontami w trzech z czterech zespołów szkół prowadzonych przez powiat: w Prószkowie (między innymi odnowienie boiska), w Tułowicach (remont w internacie) oraz w Niemodlinie (kompleksowa modernizacja boiska i terenów zielonych)

W przyszłorocznym budżecie znalazły się też wydatki na modernizacje w domu pomocy społecznej i domach dziecka prowadzonych przez powiat. Chodzi o modernizację domu dziecka w Tarnowie Opolskim, która jest związana z obowiązującym wymogiem by w tego typu placówce mieszkało maksymalnie 14 wychowanków. W tej chwili powiat prowadzi trzy takie placówki. By spełnić wymóg dotyczący liczby wychowanków w pozostałych placówkach konieczne jest stworzenie nowej. Stąd obecność w budżecie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji i wybudowaniu nowego domu dla kilkanaściorga dzieci.

- Podsumowując, budżet na przyszły rok będzie chyba najtrudniejszym do zrealizowania budżetem - mówi starosta. Tworzony w okresie pandemii, która odbija się na samorządowych finansach, pozwala na w miarę stabilną realizację wszystkich zadań należących do powiatów. Zadania te (w największym stopniu oświata) pochłaniają lwią część samorządowych budżetów. Więc utrzymanie wydatków na inwestycje na podobnym poziomie jak w mijającym roku nie było zadaniem łatwym. Czas pokaże jak ostatecznie będą wyglądały wpływy z podatków. Ogromnie dziękuję radnym oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie przyszłorocznego planu wydatków i dochodów.