×
×

Po przebudowach, remonty cząstkowe - za 1,3 mln zł

jacek1.jpeg

- Oprócz kilku dużych inwestycji, typu przebudowy, rozbudowy, odtworzenia nawierzchni na drogach powiatowych, jak co roku równolegle wykonuje się remonty cząstkowe na krótszych odcinkach - zaznaczał jeszcze przed ich rozpoczęciem starosta Henryk Lakwa. - Są to w zależności od stanu nawierzchni - używając technicznego języka drogowców - remonty masą bitumiczną i ułożenie tzw. mikrodywaników.  Lista miejsc, gdzie Zarząd Dróg Powiatowych je wykonał jest długa. A łączny koszt napraw to ponad 1,3 mln zł. W całości sfinansowane z powiatowego budżetu - dodaje wicestarosta Leonarda Płoszaj. 

- W tym roku remonty cząstkowe obejmujące odnowienie nawierzchni przeprowadzono między innymi na odcinkach: Karłowice – Popielów, Morcinek – Zagwiździe, na odcinku Święciny – Grabice, Radomierowice – Grabice, na odcinkach Brynica – Grabczok, Trzęsina – Turawa, a także Jełowej, Okołach, Zakrzowie Turawskim, Luboszycach i Grabicach - wymienia Jacek Dziatkiewicz, dyrektor ZDP. 

Podobne remonty przeprowadzono też na odcinkach dróg powiatowych w Szczedrzyku, Raszowej, Przyworach, Dańcu, na odcinkach Falmirowice – Dębie, w Krzyżowej Dolinie. Natomiast tzw. mikrodywaniki zastosowano na odcinku: przejazd kolejowy - Nowa Jamka oraz w Radomierowicach i Spóroku. 

Przypomnijmy, że tego typu prace są wykonywane rok w rok w rożnych miejscach na bardzo rozległej, bo liczącej ponad 540 km sieci dróg powiatowych, A dla przypomnienia warto dodać, że w tym roku mamy za sobą duże, kompleksowe przebudowy, rozbudowy i remonty miedzy innymi w miejscowościach:  Węgry, Stare Siołkowice (III ostatni etap), Skarbiszowice – Tułowice, Raszowa czy Magnuszowice (o czym  informowaliśmy wcześniej. Większość wykonano z dofinansowaniem z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, po które powiat co roku skutecznie sięga.

Na zdjęciu: Jacek Dziatkiewicz, dyrektor ZDP w Opolu nad planem inwestycji drogowych.