×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXV sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,25KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2021 r.pdf (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf (24,53KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2021 rok.pdf (24,22KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (24,22KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu 'Domu Dziecka w Chmielowicach' w Opolu.pdf (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/113/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (24,55KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf (24,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (24,30KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok.pdf (24,23KB)