×
×

Marszałkowska pomoc w lekcjach, czyli...

marszaleklaptop.jpeg

Kolejne laptopy i sprzęt do nauki zdalnej, tym razem dla nauczycieli z 8 szkół średnich i zawodowych w powiecie opolskim trafiły już do adresatów tej formy pomocy.  Powiat skorzystał z wszystkich dotąd dostępnych programów czy projektów, które mogły pomóc doposażyć szkoły  mając na uwadze powrót lekcji online,. Teraz jest projekt marszałkowski, który pozwolił zaopatrzyć w sprzęt do nauczania online 1633 nauczycieli z 41 liceów i 2 159 nauczycieli z 54 szkół zawodowych z całego województwa. 

W naszym powiecie z tej formy wsparcia o wartości 540 tys. zł, skorzysta  166 nauczycieli z 8 szkół średnich i zawodowych. Wśród nich cztery zespoły szkół prowadzone przez powiat.

Każda szkoła otrzyma również dodatkowy sprzęt. Będą to m.in. monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. 

- W każdym powiecie powołani zostali także eLiderzy, którzy będą służyć wsparciem kolegom z innych szkół - zaznacza marszałek Andrzej Buła. - Każdy nauczyciel, uczestniczący w projekcie będzie mógł skorzystać ze szkoleń dotyczących zdalnego nauczania.  Jednocześnie każdy uczeń szkoły zawodowej i liceum w województwie opolskim będzie miał do dyspozycji indywidualne konto, umożliwiające zdalne nauczanie. Nauczyciele już uczestniczą w szkoleniach, które rozpoczęły  się we wrześniu. 

- Marszałkowskie wsparcie dla szkół spowoduje jednocześnie, że zwiększy się baza sprzętu szkolnego, z którego korzystali dotąd nauczyciele - wspominał zaznaczał jeszcze przed rozpoczęciem roku starosta Henryk Lakwa. - Z tej bazy będziemy mogli doposażyć uczniów, którzy zgłaszają problemy ze sprzętem czy łącznością online - podkreśla Adam Sinicki, dyrektor prowadzonego przez powiat  Zespołu Szkół w Tułowicach, gdzie sprzęt już trafił.  

Spośród 8 szkół w powiecie opolskim, które skorzystają z projektu, są cztery nasze zespoły szkół - w Tułowicach, Ozimku, Niemodlinie i Prószkowie.