×
×

Skarbiszowice z dofinansowaniem!

Mowa o jednej z kilku tegorocznych inwestycji drogowych, a konkretnie o remoncie odcinka Skarbiszowice – Tułowice.  Został wykonany kilka miesięcy temu, kosztował ponad 1,2 mln zł, ale na pokrycie połowy kosztów powiat uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, co kilka dni temu zostało przypieczętowane umową. 

Dla każdego powiatowego budżetu remonty dróg bez dofinansowania byłyby trudne do udźwignięcia. Tym bardziej w przypadku powiatu opolskiego, który zarządza siecią dróg przebiegających przez 13 gmin, o łącznej długości grubo ponad pół tysiąca kilometrów, czyli jedną z najdłuższych w województwie. - Trzeba przy tym pamiętać, że remonty dróg powiatowych wymagają większych nakładów niż drogi, gminne, mają bowiem inną kategorię, a przez to inne wymogi techniczne - zaznaczał jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji starosta Henryk Lakwa.

Dlatego powiat zabiega o dofinansowania do remontów dróg z wszystkich możliwych źródeł, a jednym z nich jest Fundusz Dróg Samorządowych. Nie po raz pierwszy powiat do niego sięgnął i po raz kolejny z pozytywnym skutkiem.  Koniec roku będzie okazją do  "inwestycyjnego podsumowania".

Dla przypomnienia, na odcinku Skarbiszowice – Tułowic wyremontowana została jezdnia i pobocza na odcinku 1290 m, zastosowano oznakowanie pionowe i poziome oraz wymieniono odwodnienie drogi (kanalizację deszczową). skarbiszremont.jpeg 

- Dzięki inwestycji polepszyła się też komunikacja ze Skarbiszowicami, skąd część mieszkańców gminy dojeżdża do miejsc pracy, punktów usługowych i miejsc użyteczności publicznej w Tułowicach. Poprawił się dojazd do Opola. W sposób oczywisty remont przełożył się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników remontowanego odcinka - mówi Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu.

(zdjęcia wykonane w trakcie realizacji inwestycji )

skarbiszremont2.jpeg