×
×

Zmiany w obsłudze Interesantów - od 23.11

Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i trzymając się reżimu sanitarnego zmieniamy zasady obsługi w Starostwie Powiatowym w Opolu, we wszystkich jego lokalizacjach. Od poniedziałku 23.11 ostrożnie przywracamy bezpośrednią obsługę Klientów. Jak będzie ona wyglądała, szczegółowo wyjaśnia Zarządzenie Starosty Opolskiego z 20.11.

Kliencizmiana.jpeg

Wprowadza ono następujące zasady funkcjonowania:

Strefa I – Wydział Komunikacji

„1) Przyjęcia klientów odbywać się będą wyłącznie po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub internetowej,

2) Jednorazowo klient może załatwić wyłącznie pięć spraw, na które musi posiadać oddzielne rezerwacje,

3) W korytarzu przed salą operacyjną Wydziału Komunikacji mogą znajdować się maksymalnie cztery osoby,

4) W trakcie oczekiwania klienci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m,

5) Na sali operacyjnej Wydziału Komunikacji za wyjątkiem pracowników mogą przebywać tylko osoby wezwane przez pracownika,

6) Po wezwaniu na salę operacyjną, klient zobowiązany jest do podejścia wprost do wyznaczonego stanowiska,

7) Klient, który działa w imieniu osób trzecich (niespokrewnionych) składa wnioski o rozpoznanie spraw w miejscu do tego wyznaczonym.

8) Klient wymieniony w ust. 1 pkt 7 pozostawia dokumenty do dalszego rozpatrzenia, a następnie niezwłocznie opuszcza budynek Starostwa Powiatowego w Opolu. Przed pokojami numer 2 i 3 może znajdować się wyłącznie jeden klient, który pozostawia dokumenty do rozpatrzenia,

9) Jednorazowo klient o którym mowa w ust. 1 pkt 7 może pozostawić pięć spraw do rozpatrzenia,

10) Po dokonaniu wszelkich czynności administracyjnych i rozpatrzeniu sprawy przez pracownika, klient zostanie powiadomiony telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów.

Strefa II - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Budżetowy, Biuro Rady, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:

1) W holu przed wejściem może znajdować się wyłącznie jedna osoba, która zasygnalizuje swoje przyjście uruchomieniem dzwonka;

2) Obsługa w strefie II odbywa się wyłącznie w holu przed wejściem do budynku i polega na pozostawieniu dokumentów lub ich odebraniu po wezwaniu pracownika właściwego wydziału;

3) Wydanie dokumentów przez pracowników wydziałów odbywa się po uprzednim umówieniu się telefonicznym i uzgodnieniu terminu przybycia do urzędu.

Strefa III - Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa- obsługa Klienta odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydenta Miasta Opola w budynku Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności7/8.

 

Strefa IV - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

1) Obsługa Klienta odbywa się w holu budynku Starostwa i polega na pozostawieniu dokumentów w skrzynce odbiorczej albo ich złożeniu lub odebraniu po uprzednim umówieniu się telefonicznym i uzgodnieniu terminu przybycia do Urzędu;

2) W holu może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

 

Strefa V - Wydział Geodezji i Kartografii – obsługa Klienta odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Burmistrza Miasta Niemodlina w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

 

Godziny bezpośredniej obsługi klientów we wszystkich Wydziałach Starostwa:

1. Przyjmowanie dokumentów: a) poniedziałek: 7.30 – 16.00, b) wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 14.30, c) piątek 7.30 – 13.00. 2. Wydawanie dokumentów: a) poniedziałek : 7.30 – 16.30 b) wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.00 c) piątek: 7.30 – 13.30

W uzasadnionych przypadkach naczelnik Wydziału może podjąć decyzję o możliwości wejścia klienta na teren Urzędu po otrzymaniu przepustki od pracownika Urzędu.

Pełny tekst zarządzenia znajdziecie Państwo między innymi tutaj: https://bit.ly/3lUMAUY