×
×

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody to obszary obejmujące zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt lub elementy przyrody nieożywionej. Ze względu na sposób ochrony wyróżniamy rezerwaty ścisłe i rezerwaty częściowe.

Na terenie powiatu opolskiego znajduje się 5 rezerwatów o łącznej powierzchni ok. 100 ha. W dwóch przepadkach ochroną objęte są ekosystemy leśne , w dwóch torfowiska, a w jednym ekosystem wodny. Trzy kolejne są na etapie projektowania.

Rezerwat przyrody Jaśkowice. Jest to rezerwat leśny, położony na terenie Borów Niemodlińskich na północny zachód od wsi Jaśkowice (gm. Prószków). Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,1 ha. W 156 letnim drzewostanie dominują sosny i świerki. Obok nich rosną modrzewie, dęby i brzozy. Ochronie podlega bór mieszany sosnowo – dębowy z udziałem modrzewia sudeckiego. Wiekowe modrzewie nadają rezerwatowi swoisty charakter.

Rezerwat przyrody Przysiecz, to również rezerwat leśny. Położony na południe od wsi Przysiecz (gm. Prószków). Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 3,1 ha. Ochronie podlega las mieszany, w którym głównie występuje świerk, dąb bezszypułkowy i modrzew europejski w odmianie sudeckiej.

Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki jest rezerwatem florystycznym. Położony na skraju wsi Nowa Kuźnia, niedaleko Prószkowa. Łączna powierzchnia rezerwatu to 20 ha. W jego skład wchodzi staw otoczony szuwarami. Brzegi porośnięte są przez szuwary trzciny pospolitej oraz pałki szerokolistnej. Na terenie rezerwatu odnotowano lęgi 47 gat. ptaków. Od wielu lat na terenie rezerwatu gnieżdżą się łabędzie nieme.

Rezerwat przyrody Prądy – obejmuje ochroną torfowiska położone na terenie nadleśnictwa Opole. Jego łączna powierzchnia to 78,29 ha. Rezerwat otoczony jest bagiennym i wilgotnym borem sosnowym. W torfowisku można spotkać owadożerną rosiczkę okrągłolistną.

Rezerwat przyrody Złote Bagna – obejmuje ochrona torfowiska położone na terenie gminy Niemodlin. Łączna powierzchnia to 37,81 ha. Rezerwat chroni torfowiska przejściowe, wraz z porastającymi je zbiorowiskami roślinnymi. Rezerwat bogaty jest w ptaki i duże wrażenie robią łany wełnianki wąskolistnej pokrywające w lipcu teren torfowiska białym puchem.

W fazie projektowania są: Stawy Niemodlińskie (ok. 720 ha) w gminie Niemodlin i Stawy Tułowickie (ok. 467,73 ha) w gminie Tułowice bogate w ptaki. Srebrne Źródło (18,38 ha) w gminie Chrząstowice – jeden z nielicznych naturalnych fragmentów grądów z licznymi gatunkami objętymi ochroną.