×
×

Trwa budowa śluzy w Ozimku

sluza.jpeg

-Trwa budowa śluzy przy szpitalu w Ozimku. Finansuje ją powiat opolski. - Śluza jest niezbędna, by sprawniej i bezpieczniej przeprowadzać przyjęcia pacjentów, szczególnie teraz w czasie epidemii  - mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj.

Będzie to miejsce przeznaczone dla karetek. W wydzielonym miejscu będzie również przeprowadzana segregacja pacjentów, czyli tzw. triaż, z pomiarem temperatury i wywiadem epidemiologicznym pod kątem podejrzenia zakażenia. Śluza umożliwi nam zmianę organizacji pracy i poprawę warunków przyjmowania chorych.
Nowa śluza, czyli będzie na tyle przestronna, że znajdzie się tam miejsce dla dwóch karetek i oddzielonej od nich przesuwnymi drzwiami strefy, gdzie prowadzony będzie triaż, poprzedzony mierzeniem temperatury i wywiadem pod kątem Covid -19.

- Na budowę śluzy przeznaczyliśmy w budżecie 350 tys. zł - mówi wicestarosta.