×
×

Prośba o zgłaszanie się wolontariuszy

W związku z pismem Wojewody Opolskiego, mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki, zwracamy się z prośba o zgłaszanie się potencjalnych wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami. Zgłoszenia prosimy przekazywać na adres mailowy: z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.


PDFProśba o zgłaszanie się wolontariuszy.pdf (241,83KB)