×
×

Komunikat - od 13.10.2020 r. wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów

Opole 2020-10-12

U W A G A !

Mieszkańcy Powiatu Opolskiego

Informuję, iż w związku ze stwierdzonym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja ogniskiem zakażenia SARS-CoV-2

 z dniem 13 października 2020 r.

wstrzymuję bezpośrednie przyjmowanie  klientów.

 

Obsługa interesantów odbywać się będzie w oparciu o zarządzenie  Nr OR 120.14.2020 Starosty Opolskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad obsługi interesantów oraz stosowania zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  w Starostwie Powiatowym w Opolu.

W związku z powyższym:

do Wydziału  Komunikacji

1. Wypełnione wnioski zawierające komplet wymaganych dokumentów wraz z dowodami wpłaty składa się:

  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej epuap lub esp.pwpw.pl
  • za pośrednictwem poczty,
  • w wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku przy ul. 1 Maja 29.

2. Informacje w sprawach wydziału udzielane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

77 54 15 151, 77 54 15 152 – kierowcy

77 54 15 160 , 77 54 15 154, 77 54 15 156 – rejestracja pojazdów

            77 54 15 161- usuwane pojazdy

            77 54 15 162- transport.

3. Odbiór dokumentów, w tym dowodów rejestracyjnych,po telefonicznym ustaleniu terminu, wskazane jest podanie numeru telefonu j.w.

4. Wszystkie umówione internetowo wizyty zostają anulowane do odwołania.

 

Wypełnione wnioski do pozostałych wydziałów zawierające komplet wymaganych dokumentów wraz z dowodami wpłaty składa się:

  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej epuap,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • umieszcza się  w wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku przy ul. Reymonta 57.

Odbiór dokumentów po telefonicznym ustaleniu terminu.

Wskazane jest podanie  numeru telefonu.

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA:

- udzielanie ogólnych informacji w zakresie pozwoleń na budowę;

- wydawanie dzienników budowy;

- obsługa zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- obsługa zgłoszeń rozbiórek;

- obsługa zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania;

Informacje w ww. sprawach udzielane są drogą telefoniczną pod numerami telefonów tel. 775415125, tel. 775415126,  tel. 775415127

 

Wicestarosta Opolski

/-/ Leonarda Płoszaj

Opole 2020-10-12

PDFKomunikat Praca Starostwa od 13.10.2020.pdf (203,67KB)

Opłat należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną 

 

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO Bank PKO BP SA w Opolu

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

opłaty komunikacyjne, m.in.: rejestracja pojazdu, prawo jazdy, opłaty licencyjne, 

czynsze, dzierżawa, opłata za wydanie dziennika budowy, karty wędkarskie

57 1020 3668 0000 5302 0015 7586

użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

96  1020 3668 0000 5602 0015 8774

wpłaty wadium za organizowane przetargi

  45 1020 3668 0000 5102 0123 6249

opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(wypisy, wyrysy, map)

 

Konto Urzędu Miasta Opola -

Bank Millenium  SA

 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa,

opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa:

pozwolenia na budowę,

pozwolenia na rozbiórki itp.