×
×

25.04.13 Spotkanie geodetów powiatu opolskiego

Spotkanie geodetów

Spotkanie Starosty Opolskiego z wykonawcami prac geodezyjnych

25 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu odbyło się spotkanie Henryka Lakwa starosty opolskiego z wykonawcami prac geodezyjnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm geodezyjnych oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich z oddziału opolskiego. W trakcie Henryk Lakwa przedstawił nowego naczelnika wydziału geodezji i kartografii - geodetę powiatowego Panią Edytę Wenzel-Borkowską, która w dalszej części omówiła nowo wdrożone zasady organizacji pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podyktowane przepisami prawa w zakresie informatyzacji zasobu. W trakcie spotkania dyskutowano na temat korzyści wynikających z informatyzacji materiałów geodezyjnych. Wprowadzenie nowych zasad ma na celu usprawnienie procesów administracyjnych w zakresie gromadzenia, potwierdzania i wydawania dokumentów geodezyjnych.