×
×

Nowe warsztaty. Gdzie mogą zgłaszać się chętni?

- Wychodząc naprzeciw pytaniom osób, które chcą korzystać z nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim chciałbym przekazać, że w tej sprawie zainteresowani mogą kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. Same WTZ są już praktycznie gotowe, byłem tam kilka dni temu na przeglądzie inwestycji - mówi starosta Henryk Lakwa. - Trzeba jeszcze tylko wstawić meble, sprzęt i praktycznie można zaczynać zajęcia. Ale zanim to nastąpi musimy jeszcze wyłonić podmiot, który będzie prowadził nowe warsztaty. Procedura jest w toku.

Następnie nowo wybranemu podmiotowi, a będzie to stowarzyszenie lub fundacja, PCPR przekaże listę osób, które deklarują chęć udziału w WTZ. Podstawowym warunkiem przyjęcia jest oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia będą prowadzone w różnego rodzaju pracowniach. Są warunki by stworzyć także pracownię ceramiczną, kulinarną, komputerową i inne według zapotrzebowania. - Na urządzenie drugich w powiecie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników zaadaptowaliśmy parter budynku w prowadzonym przez powiat Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - mówi Henryk Lakwa. 

Koszt inwestycji wraz z zakupem i montażem windy dla niepełnosprawnych to niecałe 700 tys. zł. Całość została sfinansowana z budżetu powiatu.

- Druga taka placówka jak WTZ dla niepełnosprawnych była bardzo potrzebna, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i rozległy teren - zaznacza Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu. 

Wsparcie dla niepełnosprawnych jest - przypomnijmy -  jednym z zadań powiatów. 

wtz2.jpeg