×
×

Kolejny szczebel awansu zaliczony! Gratulacje!

Przed rozpoczęciem roku szkolnego dwoje nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez nasz powiat – Agnieszka Rak i Marcin Olszewski odebrali akty potwierdzające awans na nauczyciela mianowanego.

Pani Agnieszka jest pedagogiem w naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, Pan Marcin uczy religii i filozofii w Zespole Szkół w Prószkowie.

Akty nadania odebrali – wraz z gratulacjami - z rąk starosty opolskiego Henryka Lakwy i wicestarosty Leonardy Płoszaj.

Tym, którzy nie są związani z edukacją przypominamy, że osiągnięcie kolejnego szczebla awansu przez nauczyciela jest poprzedzone trwającym prawie 3 lata stażem, oceną dorobku zawodowego i egzaminem.

- Wiem, że awansowani nauczyciele bardzo dobrze się zaprezentowali i nie jest to kurtuazyjna uwaga, lecz fakt  – zaznacza starosta Henryk Lakwa. - Nauczyciele jakby z definicji są zwykle perfekcyjnie przygotowani do egzaminów na kolejne szczeble awansu, oczywiście z mniejszą lub większą dozą stresu. Jak każdy z nas przed  wszelkiego rodzaju egzaminami, niezależnie od tego czy się jest nauczycielem czy uczniem -.dodaje.

W komisji egzaminacyjnej jako przedstawicielki powiatu zasiadały wicestarosta Leonarda Płoszaj i Anna Mikołaszewska z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie.

awans2.jpeg awans5.jpegawans4.jpeg