×
×

Mamy jedną z dwóch klas MON w regionie. Co to oznacza?

mon.jpegTylko dwie szkoły na Opolszczyźnie uzyskały zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie klas przygotowania wojskowego. Jedną z nich jest nasz Zespół Szkół w Tułowicach.

O taką zgodę starało się ćwierć tysiąca szkół w Polsce starało się o zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Uzyskała ją połowa z nich. Skąd takie zainteresowanie?

-  Takie klasy będą mogły liczyć na dotację z MON. Szkoła będzie mogła otrzymać w pierwszym roku funkcjonowania dotację w wysokości do 80 proc. kosztów na zakup specjalistycznego wyposażenia. Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na mundury, zakup broni, czy raczej atrap broni  i innego potrzebnego sprzętu. MON może też współpracować przy realizacji programu – wymienia zalety nowej klasy starosta Henryk Lakwa.

Skuteczne starania o utworzenie klasy prowadził już od Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w naszym Starostwie.

Ministerstwo zarezerwowało na pierwsze trzy lata działania programu 4,5 mln zł. Resort zakłada, że wesprze też budowę strzelnic dla broni pneumatycznej organizowanych przy szkołach.

Program w klasie przygotowania wojskowego obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe); szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa); poznanie przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) oraz podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP) – informuje MON.

Zajęcia wojskowe prowadzone będą przez patronacką jednostkę wojskową wskazaną przez resort. W wypadku Tułowic będzie to: 10 Brygada Logistyczna w Opolu.

Absolwenci klas po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej zostaną przeniesieni do rezerwy, będą mogli też wstąpić do wojska lub aplikować na wyższą uczelnię wojskową, a w trakcie rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty. – Klasa przygotowania wojskowego pod patronatem MON powstała  na bazie klasy wojskowej, która funkcjonowała do tej pory jako innowacja – dodaje starosta.