×
×

Aktywny Samorząd 2013

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2013 roku  realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie:

 

  1.  Programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” obowiązującego w 2013 roku.
  2. Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku.
  3. Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przyjętych przez Zarząd PFRON.
  4. Zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”  w 2013 roku w Powiecie Opolskim przyjętych przez Zarząd Powiatu Opolskiego.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu:

 

  1. Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od dnia 6 maja 2013 roku do dnia  30 września 2013 roku.
  1. Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą;
    1. w pierwszym naborze od dnia 6 maja 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku,
    2. w drugim naborze przyjmowane będą od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora,  a w przypadku wniosków składnych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
tel. 77 5415009, 77 5415008
e-mail: pcpropole@wp.pl

Informacje zamieszczone są na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu:  http://pcpropole.biuletyn.info.pl