×
×

Zanim popłyniesz - zarejestruj!

Posiadaczom jednostek pływających przypominamy, że niedawno, zmieniły się przepisy dotyczące jednostek do 24 metrów długości, z wyłączeniem tych przeznaczonych do sportu czy małych łodzi do amatorskiego połowu ryb. 

Dokładnie 1 sierpnia zmieniło się prawo związane z obowiązkiem rejestracji małych jednostek pływających – czyli takich, które sięgają do 24 metrów długości i często służą do rekreacyjnych rejsów.

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line poprzez dedykowaną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, właściwą do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, przy wykorzystaniu e-Usług:

poprzez portal Reja24, który - mówiąc w dużym uproszczeniu -  jest internetowym, ogólnopolskim rejestrem małych jednostek; oto link: https://interesant.reja24.gov.pl 

lub w formie papierowej  w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa przy ul. 1 Maja 29 (tel. 77 541 51 44), link do pobrania wniosku: http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip).


- Nowe regulacje mają znacznie ułatwić rejestrację jachtów i innych jednostek, zatrzymać przenoszenie jachtów przez polskich armatorów i właścicieli do rejestrów zagranicznych oraz zwiększyć atrakcyjność polskiej bandery, zachęcając obcokrajowców do przeniesienia swoich jachtów do rejestru polskiego – tak komentuje zmiany w przepisach Polski Związek Żeglarski

 

Zmiany nie dotyczą wędkarzy, sportowców i wioślarzy 


Do tej pory nasz Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska obsługiwał jedynie wnioski o rejestrację łodzi do amatorskiego połowu ryb. To również ulegnie zmianie, bo wchodząca nowe przepisy wykluczają taki obowiązek dla najmniejszych jednostek, które nie przekraczają 7,5 metra długości, a ich napęd nie przekracza mocy 15 kW.

Na portalu Reja24 nie trzeba będzie rejestrować także: desek, łodzi napędzanych tylko siłą mięśni i jednostek przeznaczonych wyłącznie do regat oraz zawodów sportowych (z klasą i certyfikatami).

Do nowego rejestru będą musieli zapisać się właściciele wszystkich jachtów (morskich i śródlądowych) oraz łodzi do amatorskiego połowu ryb, które mają od 7,5 do 24 metrów długości. Obowiązkowi podlegają też jednostki do połowów rybackich i te, które uprawiają żeglugę poza terytorium Polski.

Wcześniejsze wpisy i dokumenty rejestracyjne dla jednostek pływających zachowają swoją ważność tylko przez określony czas:

- wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.

- wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.

- wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Gdy wyżej wymienione terminy upłyną, jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek zarejestrować ją w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Opłaty za rejestrację wynosi to 80 złotych, w przypadku jednostek, które już były zarejestrowane i wymagają tylko przerejestrowania – 60 złotych. Stawki te określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Żeglować będzie można od razu po złożeniu wniosku, na podstawie wydanego zaświadczenia.

______________________

Czemu służą te zmiany?

Reja24 w intencji ustawodawcy ma pomóc przede wszystkich w sprawach związanych z bezpieczeństwem. Dzięki elektronicznemu rejestrowi rzetelne dane o jednostkach będą otrzymywać służby ratownicze, policja, administracja państwowa czy – w skrajnych przypadkach – organy ścigania.

jacht.jpeg