×
×

16.04.2013 Budynek Starostwa Powiatowego w Opolu otwarty

16 kwietnia 2013 starosta opolski Henryk Lakwa i wojewoda opolski Ryszard Wilczyński przecięli wstęgę otwierając podwoje nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu. Budynek pomieści prawie wszystkie wydziały poza dwoma - Geodezją i Kartografią oraz Rolnictwem i Nieruchomościami. Te pozostaną na Placu Wolności  z uwagi na warunki lokalowe i wygodę mieszkańców. Natomiast w budynku przy ul. Książąt Opolskich - pozostaną jednostki powiatu: Zarząd Dróg Powiatowych, Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

W uroczystości udział wzięli posłowie ziemi opolskiej panowie Ryszard Galla i Leszek Korzeniowski, zastępca prezydenta Opola Krzysztof Początek, sekretarz województwa opolskiego Adam Maciąg. Zaproszenie przyjęli również komendant miejski Policji pan Jacek Tomczak, wójtowie i burmistrzowie z powiatu opolskiego, radni powiatowi, prezes Zarządu spółki BIL  pan Rudolf Okoń oraz przedstawiciele partnerskich i zaprzyjaźnionych powiatów z Czech, Ukrainy i Niemiec. Otwarcie budynku połączone zostało z obchodami 15 rocznicy powołania Rady Powiatu Opolskiego, a potem Powiatu Opolskiego. Starosta Opolski przedstawił gościom w formie prezentacji dorobek powiatu, pokazał zmiany jakie zaszły w placówkach oświatowych, pomocowych i na drogach powiatowych. Wskazał kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej. W czasie omawiania budżetu przypomniał m.in. programy i projekty realizowane przez powiat opolski. Uroczystość uświetnili uczniowie Technikum Leśnego w Tułowicach grając sygnały myśliwskie, a pomocą gościom służyli uczniowie klasy policyjnej w Zespole Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.