×
×

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

znaki_strona_www_org_border.png

 

Zadania dofinansowane w roku 2023:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O w zakresie budowy chodnika w m. Domecko.pdf (135,42KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1721 O ul. Wiejskiej w m. Grabczok.pdf (135,43KB)

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Remont drogi powiatowej Nr 1718 O Ligota Prószkowska-DW 429 na odc. Ligota Prószkowska-Jaśkowice.pdf (121,81KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Remont drogi powiatowej Nr 1507 O Magnuszowice-Grodków na odc. Magnuszowice-Gracze.pdf (134,09KB)

PDFInformacja o realizacji projektu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O - chodnik Nowe Budkowice (129,79KB)
PDFInformacja o realizacji projektu Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1745 O w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Niwki.pdf (132,79KB)
 


Zadania dofinansowane w roku 2022:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice - II etap.pdf (135,89KB)
 


Zadania dofinansowane w roku 2021:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice.pdf (427,73KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu DP nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe.pdf (426,62KB)
 

Zadania dofinansowane w ramach naboru na rok 2021 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu DP 1770 w m.Węgry ul. Opolska.pdf (107,72KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych obr. skrzyżowania DP 1344 O z DP 1330 O w m. Zagwiździe - DP 1344.pdf (104,50KB)
 


Zadania dofinansowane w roku 2020:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap III.pdf (427,54KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Remont – odtworzenie DP nr 1513O Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z DP nr 1717O w m. Tułowice.pdf (626,58KB)
 


Zadania dofinansowane w roku 2019:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap II.pdf (428,46KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O w miejscowosci Krasiejów ul. Spóracka.pdf (427,75KB)
 

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap.pdf (427,92KB)
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice – Grodków i Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap.pdf (428,99KB)