WAŻNA INFORMACJA: ***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Darmowe porady prawne-zapisy tel 77-5415169***Koronawirus - ważne telefony***

×
×

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

znaki_strona_www_org_border.png

 

Zadania dofinansowane w roku 2019:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap II.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O w miejscowosci Krasiejów ul. Spóracka.pdf
 

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice – Grodków i Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap.pdf
 


Zadania dofinansowane w roku 2020:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap III.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Remont – odtworzenie DP nr 1513O Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z DP nr 1717O w m. Tułowice.pdf

 


Zadania dofinansowane w roku 2021:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu DP nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe.pdf
 

Zadania dofinansowane w ramach naboru na rok 2021 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

PDFInformacja o realizowanym projekcie Rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w obrębie Kościoła w m. Łubniany - DP 1703 O.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem obr. Szkoły Podstawowej w m. Murów - DP 1344 O.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Rozbudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia obr. SP w Karłowicach DP 1147.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem obr. SP w Raszowej DP 1712.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Rozbudowa przejścia dla pieszych w zakresie oświetlenia obr. Przedszkola w m. Zakrów Turawski DP 1705.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem obr. Przedszkola w m. Murów (ul. Lipowa) - DP 1352 O.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu DP 1770 w m.Węgry ul. Opolska.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych obr. skrzyżowania DP 1344 O z DP 1330 O w m. Zagwiździe - DP 1344.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Budowa przejścia dla pieszych obr. dojścia do Domu Dziecka w Turawie - DP 1705 O.pdf