WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Nowy Regulamin przyznawania Patronatów Starosty Opolskiego od 01.04.2021 r.***Komunikat dotyczący Nagród Starosty – Magnolie Powiatu Opolskiego***Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Od 10.05.2021 r. darmowe porady prawne w powiecie opolskim udzielane będą w punktach stacjonarnie jak i zdalnie***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dawniej Fundusz Dróg Samorządowych

znaki_strona_www_org_border.png

 

Zadania dofinansowane w roku 2019:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap II.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O w miejscowosci Krasiejów ul. Spóracka.pdf
 

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej nr 1770 O – ul. Opolskiej (budowa chodnika) w m. Węgry na odc. od przedszkola do ul. Kotorskiej – II etap.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Przebudowa i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski , 1507 O Magnuszowice – Grodków i Magnuszowice – Magnuszowiczki – II etap.pdf
 


Zadania dofinansowane w roku 2020:

PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 – etap III.pdf
PDFInformacja o zrealizowanym projekcie Remont – odtworzenie DP nr 1513O Skarbiszowice – Tułowice od skrzyżowania z DP nr 1717O w m. Tułowice.pdf

 


Zadania dofinansowane w roku 2021:

PDFInformacja o realizowanym projekcie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Goszczowice.pdf
PDFInformacja o realizowanym projekcie Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu DP nr 1716 O na odc. od DW 415 do m. Zimnice Małe.pdf