×
×

Kolejna droga powiatowa po kompleksowym remoncie !

otwarciesiolkowice.jpeg

Chodzi o trzeci etap rozbudowy drogi powiatowej w Stare Siołkowicach, której zakończenie przypieczętowano oficjalnym otwarciem i symbolicznym przecięciem wstęgi. – To jedna z tych inwestycji drogowych, na które udało się nam zdobyć dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na pokrycie połowy kosztów – mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. - Cieszę się, że dwukrotne przestoje związane pandemią nie miały wpływu na przebieg robót. Co więcej, zakończyły się one przed planowanym terminem, który był planowany na 17 sierpnia.  Przypomnijmy, że rozbudowa w Starych Siołkowicach to trzeci etap powiatowej inwestycji drogowej w tej miejscowości. Co obejmowała swoim zakresem?

  • budowę chodnika o szerokości 2 m i zjazdów indywidualnych 
  • przebudowę 6 skrzyżowań z drogami gminnymi
  • utwardzenie poboczy
  • wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych 
  • wykonanie ścieku z kostki betonowej
  • roboty wodno – kanalizacyjne, w tym m.in.:
  • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 
  • wykonanie drenażu i odwodnienia liniowego

Przypomnijmy, że I etap rozbudowy w 2018 r. kosztował ponad 4 miliony, z czego powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 775 953,15 zł. z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wykonawca na długości prawie 0,5 km. poszerzył jezdnię, wybudował chodnik oraz kanalizację przeciwdeszczową. Zbudowano także kładkę pieszo – rowerową i wyremontowano most na rzece Brynica.

II etap obejmował w 2019 r. poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m oraz wykonanie nawierzchni drogi, budowę chodnika o szerokości 2,0 m, przebudowę dojazdów indywidualnych, przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę zatoki autobusowej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Na stałe z krajobrazu ul. Klapacz zniknęła murowana wiata przystankowa, przebudowano zatokę. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2,3 mln zł. Połowę kosztów pokryło dofinansowanie z FDS. 100 tys. dołożyła gmina Popielów.

W otwarciu drogi wziął udział starosta Henryk Lakwa, wójt gminy Popielów Sybilla Stelmach, zastępca wójta Artur Kansy - Budzicz, ze współpracownikami, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Jacek Dziatkiewicz ze swoim zastępcą Romanem Figurą, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, radni Gminy Popielów.