×
×

Kolejne dofinansowanie na sprzęt komputerowy

Powiat opolski jest jednym z samorządów, które podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim i otrzymają z budżetu województwa pieniądze, pochodzące z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Z tego tytułu w Starostwie Powiatowym w Opolu urzędnicy otrzymają nowe komputery wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do ewidencji gruntów. Umowę o przekazaniu dofinansowania z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą podpisał starosta Henryk Lakwa i wicestarosta Leonarda Płoszaj. 

Powiat opolski otrzyma kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, które jest niezbędne do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów. 

Jednocześnie przypominamy, że powiat opolski jest liderem (partnerami są wszystkie Starostwa i Urząd Marszałkowski) dużego cyfrowego projektu, finansowanego również ze środków europejskich, który znacząco ułatwi dostęp do danych przestrzennych i załatwianie spraw w tym obszarze - mieszkańcom, firmom i instytucjom z całego województwa.

umowakomp.jpeg