×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XXI sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,98KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opolskiego wotum zaufania.pdf (24,21KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf (24,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2019 rok.pdf (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (24,48KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Tułowicach Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.pdf (24,32KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tułowicach.pdf (24,26KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII12920 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r..pdf (24,35KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Niemodlinie do Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.pdf (24,38KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ozimku do Zespołu Szkół w Ozimku.pdf (24,35KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Niemodlin na wywóz i utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Brzęczkowice gm. Niemodlin.pdf (24,29KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie darowizny.pdf (24,40KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny.pdf (24,28KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.pdf (24,25KB)

PDFPrzyjęcie autopoprawki do WPF.pdf (24,10KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,19KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf (24,22KB)