×
×

Absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radni byli jednomyślni.

Radni Rady Powiatu Opolskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. Przyjęli też Raport o stanie powiatu. Udzielenie absolutorium oznacza, że radni po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (w dużym uproszczeniu - nadzorcy samorządowych finansów), pozytywnie ocenili gospodarowanie ubiegłorocznym budżetem.  

- Rok 2019 upłynął pod znakiem kontynuacji dużych projektów. Jesteśmy bowiem liderem projektu ułatwiającego dostęp do danych geodezyjnych dla mieszkańców, instytucji, firm i urzędów z całego województwa oraz budowy ścieżek pieszo-rowerowych wspólnie z gminami powiatu, w ubiegłym roku były to ścieżki: w Suchym Borze, Brynicy, na odcinkach Koprachcice - Ochodze, Kosorowice - Miedziana, Tułowice Małe - Tułowice - Ligota Tułowicka, w Brynicy, oraz małe centra przesiadkowe w Suchym Borze, Tułowicach i Lewinie Brzeskim, która to gmina również jest objęta naszym projektem  -  mówi Henryk Lakwa, starosta opolski. 

Z większych ubiegłorocznych zadań drogowych - nie licząc tzw. remontów cząstkowych metodą nakładkową, czy wydatków na opracowanie dokumentacji do kolejnych inwestycji - wymienia: rozbudowę drogi powiatowej w Starych Siołkowicach, przy ul. Klapacz za 2,4 mln zł  z 50-procentowym dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych (100 tysięcy dołożyła gmina Popielów), rozbudowę ul. Spórackiej w Krasiejowie wartą 663 tys. zł, tu również pozyskaliśmy 50 procent dofinansowania z FDS oraz budowę kanalizacji deszczowej między innymi w Masowie i Osinach. 

- Warto też wspomnieć o remontach w naszych szkolnych internatach w Tułowicach i Prószkowie czy kupnie i wyposażeniu mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających domy dziecka, gdzie mogą zamieszkać do czasu pełnego usamodzielnienia. Lista zrealizowanych zadań jest oczywiście dłuższa. Tu wymieniam tylko te najważniejsze - zaznacza starosta.

- Uważam, że ubiegłoroczny budżet był jednym z lepszych w ostatnich latach - zaznacza skarbnik Mariola Konachiewicz. - Jeżeli chodzi o dochody i wydatki, to poprzedni rok, mimo planowanego na początku roku deficytu, zamknął się nadwyżką, już rozdysponowaną przede wszystkim na inwestycje.

- Jednogłośnie pozytywnie oceniliśmy realizację ubiegłorocznego budżetu, w którym zaplanowano szereg ważnych inwestycji. Dla mieszkańców szczególnie ważne są drogi. Dlatego na te właśnie zadania zwracam szczególną uwagę oraz na skuteczne zabieganie o dofinansowania na ten cel - dodaje Stefan Warzecha, przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego.

- To już moje dwudzieste pierwsze absolutorium dla Zarządu Powiatu. Ta pozytywna ocena to efekt pracy całego zespołu Pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, za którą ogromnie dziękuję - podkreśla starosta Henryk Lakwa. 

W 2019 roku budżet Starostwa Powiatowego w Opolu wyniósł ponad 87 milionów złotych.

-----------------------

Radio Opole o absolutorium dla Zarządu Powiatu: 

http://radio.opole.pl/100,331992,absolutorium-dla-zarzadu-powiatu-opolskiego-radn?fbclid=IwAR1MGGiKMF3DVQq91oSNxH3ZcT-Njppulx24cjUOHKKIE9R7i5ISHb81Bgs

 

-