×
×

Zespół Szkół w Ozimku informuje

Pierwszy etap naboru na ostatniej prostej, warto więc jeszcze zastanowić się na wyborem oferty i zastanowić się czy podjęta wcześniej decyzja jest już ostateczna.

ZS Ozimek zachęca jeszcze do wglądu w ofertę szkoły między innymi na stronie https://www.zsozimek.pl/ i w mediach społecznościowych. 

W nowym roku szkolnym 2020/2021 szkoła planuje otwarcie klas liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia.

W klasach LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ma to być: 

KLASA1 A (humanistyczną) dla uczniów zainteresowanych studiami prawniczymi, dziennikarskimi, kierunkami społecznymi, humanistycznymi czy językowymi; dla uczniów pasjonujących się teatrem, filmem, kulturą i sztuką. Klasa humanistyczna będzie realizować przedmioty rozszerzone z j.polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. obcego. Taki pakiet przedmiotów rozszerzonych gwarantuje wstęp na wiele kierunków studiów, poczynając od prawa, dziennikarstwa, animacji kultury, filologii po kierunki wojskowe, administracyjne czy pedagogiczne.

KLASA 1 B (językowo-turystyczną) skierowaną do uczniów zainteresowanych językami obcymi, geografią, rekreacją i turystyką. Przedmioty rozszerzone będą realizowane z zakresu: języka polskiego, geografii, języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański). Taki profil przygotowuje do studiów wyższych na wielu kierunkach jak filologii angielskiej / germanistyce, iberystyce, administracji, politologii, prawa,studiów biznesowych, europeistyka, kierunki związane z rekreacją i turystyką, stosunki międzynarodowe a także do studiów ekonomicznych.

KLASA 1 C (psychologiczno-pedagogiczną), która powinna zainteresować osoby wiążące swoją przyszłość z pracą psychologa, terapeuty, fizjoterapeuty, kierunków związanych z pedagogiką wczesnoszkolną, resocjalizacją a także psychologią w biznesie czy kierunkami medycznymi ( położnictwo , pielęgniarstwo, medycyna, weterynaria). Przedmioty rozszerzone będą realizowane w zakresie: języka polskiego, języków obcych i biologii/ chemii.

Oferta  TECHNIKUM głównie koncentruje się wokół zawodu technika informatyka; niezwykle prestiżowego, dobrze płatnego, dającego wiele możliwości zawodowych. To klasy skierowane do tych uczniów, którzy chcą pracować w przyszłości jako webmasterzy, analitycy czy programiści. Uczniowie, których interesują nowe wyzwania w zakresie technologii IT, są kreatywni i gotowi na kontynuację edukacji na uczelniach politechnicznych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język polski, matematyka, informatyka, język obcy ( z włączeniem języka angielskiego- zawodowego jako niezbędnego narzędzia w pracy każdego informatyka).

Propozycje ZS Ozimek to:

KLASA 1 T i – technik informatyk

KLASA 1 T e- technik informatyk z elementami e-sportu

KLASA 1 T p- technik programista ( nowość w naszej ofercie edukacyjnej)

Technikum Informatyczne w Ozimku w 2019 roku uzyskało status ZŁOTEJ SZKOŁY w rankingu Perspektywy w kategorii ,,Najlepsze technika w Polsce"

(uzyskując 4 miejsce w województwie opolskim i 58 w kraju na 500 szkół biorących udział w plebiscycie).

KLASA 1 T f (technik fotografii i multimediów)

to nowy kierunek uruchomiony przed dwoma laty.W klasie tej kształcimy przyszłych pracowników reklamy, działów promocji, fotografów oraz grafików. Absolwent tego kierunku z dużą łatwością odnajdzie się na rynku pracy lub zdecyduje o własnej działalności. To kierunek dla ludzi z pasją, artystycznym zacięciem, lubiących fotografowanie; otwartych na nowe wyzwania i kreatywność, jaką niesie współczesny świat multimediów. Przedmioty rozszerzone realizowane będą w zakresie: języka polskiego, języka obcego oraz informatyki.

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe i multimedialne oraz zatrudnia doskonałych fachowców-nauczycieli zawodu, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizują z uczniami śmiałe projekty.

SZKOŁA BRANŻOWA I-stopnia to oferta skierowana do uczniów pragnących uzyskać ciekawy i dający satysfakcję zawód.

KLASA 1 WA (wielozawodowa) to klasa, w której kształcimy uczniów w różnych zawodach(np. mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, ślusarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie itp.) Lista zawodów dostępna jest na stronie www.zsozimek.pl.

Jedynym warunkiem przyjęcia do w/w klasy jest nawiązanie współpracy z pracodawcą, który kształci w danym zawodzie i zapewni praktyczną naukę zawodu. ZS Ozimek współpracuje z wieloma firmami w tym zakresie i służy wszelką pomocą wszystkim absolwentom klas ósmych w nawiązaniu kontaktu z konkretnym pracodawcą i zagwarantowaniu sobie praktycznej nauki zawodu.

zsozimek1.jpeg

Źródło: ZS Ozimek

Grafika:  ZS Ozimek