×
×

Powrót stacjonranego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej od 15 czerwca 2020 r.

W związku ze stabilizującą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie powiatu opolskiego od 15 czerwca 2020 r. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraca do formy stacjonarnej. Wyjątek stanowi punkt usytuowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębskiej Kuźni, który otwarty zostanie 24 czerwca 2020 r. oraz punkt usytuowany w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, który otwarty zostanie 2 lipca 2020 r.

Rozszerzony zostaje zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Darmowa pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Ze względów bezpieczeństwa na porady prawne najlepiej wcześniej zarejestrować się telefonicznie (tel. 775415169) na konkretny dzień i godzinę. Należy pamiętać o zachowaniu w punktach pomocy prawnej zasad postępowania w stanie epidemii - dezynfekcję rąk, zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznego dystansu.