×
×

Pomoc prawna dla samozatrudnionych

Przypominamy, że od 16 maja br. nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób. 

W ten sposób wchodzące w życie przepisy rozszerzają zakres nieodpłatnej pomocy prawnej na samozatrudnionych, którzy stanowią bardzo liczną grupę przedsiębiorców, bo niemal 61,67 procent wszystkich płatników składek.

Dotąd z możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami dla najmniejszych firm. 

Przypominamy również, że koordynowana przez powiat opolski nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje przysługują wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Szczegółowe informacje dotyczące darmowych porad, kto jeszcze może z nich skorzystać i w jakich konkretnie sprawach, są dostępne na stronie internetowej powiatu. Oto link:

https://powiatopolski.pl/3462/nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie.html.

Można je również uzyskać dzwoniąc pod nr 77 54 15 169