×
×

Dobra zmiana dla kierowców

Mówiąc w tytule tej informacji - dobra zmiana, niezależnie od skojarzeń, mam tu na myśli jedną z realizowanych teraz inwestycji drogowych, a konkretnie odtworzenie drogi powiatowej Skarbiszowice – Tułowice (na zdjęciu), na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Tułowice - mówi starosta Henryk Lakwa. - Odtworzenie drogi było koniecznością, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, remontowany odcinek był bowiem mocno zniszczony, a wręcz zdeformowany przez ciężki transport. Teraz będzie tam o wiele bezpieczniej. 

Pisząc tu o zakresie inwestycji skupiamy się zwykle na najważniejszych jej elementach, natomiast lista robót, już choćby na etapie tych przygotowawczych, jest oczywiście o wiele dłuższa. Jeśli chodzi o zakres naszej inwestycji w gminie Tułowice same roboty przygotowawcze to między innymi: prace geodezyjne, czyszczenie i konserwacja istniejących przepustów. Następnie: wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, nawierzchni na mostach oraz wymianę przepustów pod drogą, umocnienie dna i ścianek rowów płytami ażurowymi, wykonanie ścianek czołowych przepustów, montaż barier ochronnych. Prace dodatkowe to między innymi: czyszczenie i wyprofilowanie rowów przy drodze, wykonanie poboczy z kruszyw, humusowanie i obsianie trawą. Na koniec – wykonanie oznakowania i przywrócenie stałej organizacji ruchu.

Szacowany koszt inwestycji to kwota prawie 1,2 mln zł.

Na zdjęciu: starosta Henryk Lakwa oraz Leonarda Płoszaj, wicestarosta, członek Zarządu Krzysztof Wysdak oraz dyrektor ZDP Jacek Dziatkiewicz na remontowanym odcinku w gminie Tułowice (w ramach przeglądu inwestycji drogowych).

tułowice2.jpeg