×
×

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie do naszej inwestycji w Siołkowicach

- Dzisiaj razem z wicestarostą Leonardą Płoszaj podpisaliśmy umowę z Wojewodą Opolskim na dofinansowanie jednej z naszych inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych - informuje starosta Henryk Lakwa

Chodzi o rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Stare Siołkowice w gminie Popielów.

Całkowity koszt modernizacji 1,5 km drogi to 1.800.611,46 zł, z czego 50% czyli 900.305,73 zł stanowi dofinansowanie z FDS.

Nadziś rozbudowa przebiega zgodnie z harmonogramem robót i pomimo dwukrotnych dwutygodniowych przestojów związanych z pandemią  COVID-19 nie tylko nie ma zagrożenia terminu realizacji tej inwestycji, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ona gotowa do odbioru przez nadejściem lata, podczas gdy planowaną datą zakończenia był 17 sierpnia br. 

Przypomnijmy, że rozbudowa w Siołkowicach obejmowała swoim zakresem przede wszystkim budowę chodnika, odwodnienie i poszerzenie jezdni do 6 m. Szczegółowy zakres prac jest oczywiście dużo szerszy, tu wymieniliśmy najważniejsze elementy.