×
×

Podsumowanie dotychczas udzielonej pomocy w walce z pandemią

Tysiące rękawic, maseczek, setki przyłbic, kombinezony, hektolitry płynu dezynfekcyjnego i co ważne aparatura medyczna - trafiły do placówek służby zdrowia, opieki społecznej, służb, instytucji.

Wszystko z puli 1,2 mln zł, które zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu na walkę z pandemią.

Blisko połowa tej kwoty została już wykorzystana według zgłaszanego zapotrzebowania (dalej wymienione są najważniejsze wydatki na środki ochronne i sprzęt medyczny), pozostałe środki trzymamy w pogotowiu, bo jak wiemy walka z pandemią jeszcze się nie skończyła.

Oto gdzie trafiła pomoc w postaci środków ochronnych i sprzętu, licząc od ostatnio przekazanych: 

- Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 100 maseczek z filtrem i maseczki chirurgiczne (1000 sztuk)

- DPS w Prószkowie
przyłbice ochronne – 30 sztuk, 300 sztuk rękawic, 20 kombinezonów, płyn dezynfekcyjny oraz przyłbice, maseczki, a także płyn dezynfekcyjny dla Zespołu Szkół w Prószkowie ( w tamtejszym internacie kolejne zmiany pracowników DPS mają pobierane wymazy do testów na koronawirusa i czekają na wyniki)

- DPS w Dobrzeniu Wielkim – plyny do dezynfakcji

- Powiatowy Urząd Pracy – ponad 800 sztuk rękawic

- Komenda Miejska Policji w Opolu – 40 kombinezonów, pół tysiąca rękawiczek, maseczki przeciwpyłowe (50 sztuk)

- Hospicjum dla Dzieci w Opolu
500 sztuk maseczek, 1000 sztuk rękawiczek, 2 kombinezony

- Hospicjum Samarytanin Opole
500 sztuk maseczek, 1000 sztuk rękawiczek, 2 kombinezony

- Hospicjum Betania Opole
500 sztuk maseczek, 1000 sztuk rękawiczek, 2 kombinezony,

- Centrum Opieki Paliatywnej Caritas w Starych Siołkowicach
pół tysiąca maseczek, 1000 sztuk rękawiczek, 2 kombinezony, płyn dezynfekcyjny

- Szpital Wojskowy Opole otrzymał 1500 sztuk maseczek, 5000 sztuk rękawiczek, 10 sztuk kombinezonów, 10 litrów płyny do dezynfekcji rąk

- Wcześniej 100 sztuk kombinezonów, 1000 maseczek i przyłbice zostały przekazane dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

- Po 1000 maseczek, 55 litrów płynu dezynfekcyjnego oraz po 30 przyłbic otrzymały – szpital ginekologiczno-położniczy, Opolskie Centrum Onkologii oraz Szpital Wojewódzki.

Aparatura medyczna, którą powiat kupił za blisko pół miliona zł do diagnostyki i terapii pacjentów z COVID-19 trafiła już do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Jest to:
- aparat USG do diagnostyki, terapii i monitorowania stanu pacjentów z COVID-19. Koszt: 295 tys. zł
- 8 sztuk urządzeń do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej również dla pacjentów z COVID-19. Koszt: 144 tys. zł

- Również szpital MSWiA otrzymał: 1000 sztuk maseczek, przyłbice, gogle, płyny dezynfekcyjne. Pracownicy Starostwa pomagali przygotować przyłbice.

- 1000 maseczek i gogle trafiły do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

- Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz odebrała dla naszego ZOL-u w Niemodlinie między rękawiczki, przyłbice i inne środki ochrony osobistej.

- Oprócz tego w pierwszych dniach pandemii powiat opolski kupił z rezerwy na zarządzanie kryzysowe środki ochronne dla dla szpitali w Ozimku, Kup, dla policji i Straży Granicznej, Sanepidu i Opolskiego Ratownictwa.

Jeszcze raz dziękujemy w imieniu całego Zarządu Powiatu, Radnym Powiatu Opolskiego za jednogłośne przyjęcie uchwały, dzięki której można było wygenerować pieniądze na walkę z pandemią, co wymagało cięć i przesunięć w budżecie, oraz Współpracownikom zaangażowanym w przygotowanie tych zmian. Jednocześnie po raz kolejny, również w tym miejscu, chcemy wyrazić  szacunek i podziw dla ogromnego zaangażowania wolontariuszy w naszych gminach, samorządowców, a szczególnie tych wszystkich, którzy działają na pierwszej linii walki z pandemią.

Henryk Lakwa, starosta opolski 

Leonarda Płoszaj - wicestarosta

Krzysztof Wysdak - członek Zarządu Powiatu