×
×

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Cyfrowy Powiat - Powiat Opolski otrzymał 350 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych i Starostwa Powiatowego w Opolu

banner_na_strone_1200x628_CP.jpeg

informacja na stronę-1.jpeg

PDFInformacja o realizowanym projekcie Cyfrowy Powiat.pdf (149,25KB)


Zdalna szkoła - Powiat Opolski otrzymał 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół

Polska Cyfrowa.jpeg

Powiat Opolski pozyskał grant w wysokości 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół powiatu.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ma na celu wsparcie uczniów bądź nauczycieli niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski tj.: w Zespole Szkół w Ozimku, Zespole Szkół w Tułowicach, Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.  

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, szkoły i placówki oświatowe stanęły przed wyzwaniem prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety nie wszyscy posiadają sprzęt, na którym mogą realizować podstawy programowe.

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” umożliwił samorządom zakup sprzętu komputerowego do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie na ten cel przeznaczono 186 milionów złotych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PDFDoposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Opolski w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym plakat.pdf (269,65KB)