×
×

Ważna informacja dla Klientów Starostwa

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia  Starosty Opolskiego, dotyczącego funkcjonowania Starostwa i obsługi Klientów. 

W skrócie: 

nadal w przypadkach, w których jest to możliwe, zalecane jest załatwianie spraw urzędowych drogą telefoniczną, elektroniczną oraz pocztową, a także przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Klientów po obowiązkowym okazaniu dokumentu tożsamości wpisujemy do księgi ewidencji wejść do budynku.

Klient w urzędzie zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji dłoni przed wejściem do budynku.

wydzielone są strefy obsługi Klienta wraz z wejściami w budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu:

Strefa I - wejście od ulicy 1 Maja 29, Opole – Wydział Komunikacji,
Strefa II - wejście od ul. Reymonta 59, Opole - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjnego, Wydział Administracyjno-Gospodarczego, Wydział Finansowo-Budżetowego, Biuro Rady,
Strefa III - wejście pl. Wolności 7-8, Opole –Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Strefa IV - wejście ul. Książąt Opolskich 27, Opole – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
Strefa V – wejście ul. Opolska, Niemodlin – Wydział Geodezji i Kartografii.

Co do zasad obsługi Klientów w poszczególnych strefach, są one szczegółowo opisane w zarządzeniu Starosty. https://powiatopolski.pl/4924/zarzadzenie-starosty-opolskiego-w-sprawie-organizacji-pracy-starostwa-powiatowego-w-opolu.html