×
×

Zmiany w tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa 2.0. Co się zmieniło?  

1. Pomocą zostaną objęte również te przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku.

2. Ze zwolnienia z ZUS będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców, za sprawą zniesienia limitu przychodu firm jednoosobowych umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (300 proc. przeciętego wynagrodzenia – 15 681 zł). W myśl zmian zwolnienie ze składki ZUS będzie skierowane do wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu.

3. Nową grupą, która skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące, będą małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 pracowników). Jednak zwolnienie obejmie tylko połowę wysokości płaconych składek.

4. Zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz.

5. Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu.

Więcej informacji na https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny oraz

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, http://opole.praca.gov.pl/, nr tel. 77 442 29 29