×
×

Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu

PDFZarządzenie Nr OR.120.30.2022 r. Starosty Opolskiego z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu.pdf (197,30KB)
 

E-mail: starostwo@powiatopolski.pl

NUMERY TELEFONÓW: (pełna lista WSZYSTKICH numerów telefonów do wydziałów i jednostek jest dostępna na naszej stronie w zakładce: https://powiatopolski.pl/3142/5066/starostwo.html)

SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO:

- 77-54-15-101

SEKRETARZ POWIATU:

- 77-54-15-104

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. SPROWADZANIE ZWŁOK Z ZAGRANICY 

- 77-54-15-168

- 77-54-15-169

NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO:

- 77-54-15-170

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

1. REJESTRACJA POJAZDÓW:

- 77-54-15-153

- 77-54-15-154

- 77-54-15-155

- 77-54-15-156

- 77-54-15-157

- 77-54-15-159

- 77-54-15-160

2. PRAWO JAZDY:

- 77-54-15-151

- 77-54-15-152

3. ZATRZYMANE PRAWO JAZDY:

- 77-54-15-163

4.USUWANIE POJAZDÓW:

- 77-54-15-161

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII:

1. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- 77-44-12-329

- 77-44-12-330

- 77-44-12-331

- 77-44-12-332

2. MAPA NUMERYCZNA:

- 77-44-12-317

- 77-44-12-318

- 77-44-12-325

- 77-44-12-327

- 77-44-12-346

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

- 77-44-12-337

- 77-44-12-338

- 77-44-12-339

- 77-44-12-340

- 77-44-12-342

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. BUDOWNICTWO:

- 77-54-15-122

- 77-54-15-123

- 77-54-15-124

- 77-54-15-125

- 77-54-15-126

- 77-54-15-127

2. OCHRONA ŚRODOWISKA:

- 77-54-15-142

- 77-54-15-144

- 77-54-15-145

- 77-54-15-146

- 77-54-15-147

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

- 77-44-12-319

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE:

- 77-44-20-504

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH:

- 77-44-12-169 

 

Opłat należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną 

 

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO Bank PKO BP SA w Opolu

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

opłaty komunikacyjne, m.in.: rejestracja pojazdu, prawo jazdy, opłaty licencyjne, 

czynsze, dzierżawa, opłata za wydanie dziennika budowy, karty wędkarskie

57 1020 3668 0000 5302 0015 7586

użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

96  1020 3668 0000 5602 0015 8774

wpłaty wadium za organizowane przetargi

  45 1020 3668 0000 5102 0123 6249

opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(wypisy, wyrysy, map)

 

Konto Urzędu Miasta Opola -

Bank Millenium  SA

 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłata skarbowa,

opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa:

pozwolenia na budowę,

pozwolenia na rozbiórki itp.