WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

PRZYPOMINAMY: Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa!

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania - przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki - ust i nosa.

Nakaz dotyczy przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych, targowiskach, bankach, pocztach itp. Rozporządzenie Ministra Zdrowia obowiązuje także w zakładach pracy z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (chyba, że wykonują bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów)

NIE OBOWIĄZUJE dzieci poniżej 4 lat i osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.