×
×

Komunikat Wojewody nt. sytuacji w ZOL w Ozimku

W związku z doniesieniami medialnymi nt. sytuacji w ZOL w Ozimku Wojewoda Opolski wydał komunikat:

Szanowni Państwo,

informuję, że jestem w stałym kontakcie z dyrekcją ZOL w Ozimku, gdzie u mieszkańców ośrodka oraz personelu potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia siedmiorga pacjentów, po ustaleniach z dyrekcją placówki, dziś z samego rana podjąłem natychmiastową decyzję o relokacji tych osób na oddziały zakaźne szpitala w Nysie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Na tę chwilę konieczne jest zapewnienie dodatkowego personelu w ZOL w Ozimku. W tym celu – już wczoraj, wydałem polecenie o skierowaniu do pracy w ww. placówce dodatkowej kadry medycznej.
Stanowczo dementuję pogłoski medialne o rzekomej prowadzonej na chwilę obecną ewakuacji ośrodka oraz działań Gminy Ozimek w tym zakresie.

Adrian Czubak
Wojewoda Opolski

Źródło: https://www.opole.uw.gov.pl/komunikat-wojewody-opolskiego-ws-zol-w-ozimku