×
×

21.03.13 otwarcie "Orlika 2012" w Chróścinie

Gmina Dąbrowa ma Orlika. W sportowym święcie gminy Dąbrowa i Chróściny udział wzięli m.in.: wicemarszałek województwa opolskiego Barbara Kamińska, wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego Radosław Miążek, Kurator Oświaty Halina Bilik. 
Na boisku odbyła się krótka uroczystość przecięcia wstęgi przez Wójta Gminy Marka Leję, Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Wieczorka oraz Dyrektor ZS w Chróścinie Mariolę Wodyńską. Następnie Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Chróścinie Ryszard Wołowiec poświęcił obiekt. Było zbyt zimno, aby uroczystości mogły się odbyć na powietrzu i w trosce o najmłodszych zdecydowano, że należy przenieść się do sali gimnastycznej. W krótkiej części artystyczno-sportowej goście oklaskiwali młodzież w pokazch sportowo-artystycznych.