WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Termin rejestracji pojazdów wydłużony do 180 dni!

INFORMACJA na temat funkcjonowania Wydziału Komunikacji!

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu od 3 kwietnia bieżącego roku- realizuje wyłącznie sprawy pilne i tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Do takich spraw zaliczana jest:
rejestracja fabrycznie nowych pojazdów,
rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, praw jazdy,
wydawanie praw jazdy dla kierowców „zawodowych”.

Telefony do kontaktu w celu umówienia pilnej wizyty w Wydziale Komunikacji:

Rejestracja pojazdów:
77 5415153
77 5415154
77 5415155
77 5415156
77 5415157
77 5415160
Prawa jazdy:
77 5415151
77 5415152

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w przepisach wydłuża się do 180 dni terminy mówiące o nakładaniu kar na osoby, które nie dokonały zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE i nie zgłosiły nabycia/zbycia pojazdu w terminie jak było do tej pory tj. 30 dni.