WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Zbiorcza odpowiedź na najczęściej zadawane pytania

Zbiorcza odpowiedź na najczęściej zadawane pytania:

Wracam z pracy z zagranicą, czy mogę skorzystać z kwarantanny w ośrodku, zamiast w domu?

Podstawową formą kwarantanny jest kwarantanna domowa, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego w odizolowanym pomieszczeniu, do ośrodków kwarantanny kierowane są osoby, które z uzasadnionych powodów, po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym nie mogą jej odbyć w warunkach domowych.

- Jak mogę uzupełnić już wcześniej złożony wniosek i jak odebrać zatwierdzoną dokumentację z Wydziału Budownictwa?

- Zgodnie z zasadami, które są zawarte w informacji o sposobie funkcjonowania Starostwa i jednostek na stronie www.powiatopolski.pl. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Budownictwa, tą drogą jest ustalany sposób załatwienia sprawy.

Kiedy mogę wezwać karetkę?

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Już w rozmowie z dyspozytorem numeru alarmowego podajemy pełne i prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia, nie ukrywamy informacji o objawach takich jak: gorączka, kaszel, ból głowy, osłabienie, duszność, czy w ostatnim czasie przebywaliśmy zagranicą lub mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, w ten sposób nie narazimy zespołu ratowniczego na czasowe wyłączenie z pracy.