×
×

Powracający z zagranicy - zasady kwarantanny

Informacja na temat zasad kwarantanny dla osób powracających z zagranicy 

Wszystkie osoby powracające do kraju są rejestrowane i w przypadku braku symptomów choroby skierowane na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Uwaga! Osoby z objawami choroby od razu zostaną skierowane do odpowiednich ośrodków zakaźnych.

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów, busów, TIR-ów;

Osoby poddane kwarantannie muszą przekazać służbom na granicy dane dotyczące adresu, pod którym będą ją odbywać. Jeżeli nie mają możliwości odbycia kwarantanny w domu, muszą zgłosić to przy wjeździe do kraju.

W czasie kwarantanny w żadnym wypadku nie wolno opuszczać domu. Dotyczy to również spacerów z psem, wyjść do sklepu, czy apteki. Odwiedziny w lokalu, w którym odbywa się kwarantanna są zabronione.  Osoba objęta kwarantanną nie może też odebrać paczki od listonosza, kuriera, czy zamówienia z lokali gastronomicznych.

Niezastosowanie się do zalecenia kwarantanny grozi grzywną!

Jeżeli u osoby będącej w kwarantannie pojawią się objawy zakażenia koronawirusem (kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 stopni C, ból mięśni) należy koniecznie zgłosić to do Sanepidu 77 442 85 00.