×
×

Ważna informacja dla Klientów Wydziału Komunikacji

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

dotycząca kar za niezarejestrowanie i niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu w terminie

W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie obawy mieszkańców powiatu opolskiego o nakładaniu kary administracyjnej za niedokonanie w 30 – dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej lub niezgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, Starosta Opolski Henryk Lakwa  informuje, że w zaistniałym stanie rzeczy uchybienie powyższemu terminowi przez stronę będzie traktowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu jako siła wyższa, o której mowa w art. 189a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), wyłączającą odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.