×
×

W sprawie punktów kwarantanny

Szanowni Państwo w związku medialnymi informacjami na temat punktów kwarantanny na terenie powiatu opolskiego i województwa, chcieliśmy uściślić/podkreślić, że na dziś (16.03.2020) na terenie naszego powiatu w pełnej gotowości jest tylko ośrodek w Suchym Borze i na ten moment nikogo tam nie skierowano. Punkty kwarantanny na wniosek wojewodów musiały wskazać wszystkie powiaty w Polsce. Jest to kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa i dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Ośrodki kwarantanny są bowiem przeznaczone dla osób, które nie mogą/nie mają warunków by przejść ją w domu. 

Nie są tam kierowane osoby chore, te trafiają bezpośrednio do szpitala!

Obiekty do kwarantanny muszą gwarantować przebywanie jednej osoby w jednym pomieszczeniu z osobnym węzłem sanitarnym, bez kontaktu z otoczeniem, w tym celu przewiduje się ochronę tych miejsc. Kiedy wyznaczone ośrodki nie będą już potrzebne, po przeprowadzaniu koniecznych procedur sanitarnych, będą mogły być ponownie użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 

Natomiast Starosta Opolski cały czas apeluje o pozostawanie w domach, unikanie większych skupisk i stosowanie się do wszystkich zaleceń, dzięki naszej zapobiegliwości i odpowiedzialności możemy i musimy robić wszystko co może pomóc w zminimalizowaniu rozprzestrzeniania wirusa.  Cały czas będziemy Was informować o sytuacji.