×
×

Ogłoszenie

 Ogłoszenie

Starosta Opolski, na podstawie z art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie powiatu opolskiego, przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego lub miasta Opola zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usługDOCWzór umowy (36,00KB) DOCZałącznik do umowy (23,50KB). Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu dotyczy, zgodnie z ustawą, jedynie przypadków gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

bądź  drogą internetową na adres:

z dopiskiem „LEKARZ” w terminie do 30 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00  (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu). Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności dane adresowe i numer telefonu oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lekarza (kserokopia dokumentów).