×
×

20.02.2013 Posiedzenie Konwentu Starostów województwa opolskiego

 

W Nysie w ramach konwentu starostów spotkali się starostowie wszystkich powiatów naszego województwa. Podczas spotkania omawiano m.in. przyszłość domów pomocy społecznej w kontekście zmniejszenia dotacji z budżetu państwa a to oznacza, że dziurę finansową muszą załatać budżety powiatowe.

Członkowie konwentu dyskutowali również nad wstępną koncepcją projektu Zarządu Wojewodztwa Opolskiego, który ma być wsparciem i pomocą w rozwoju kształcenia zawodowego.

Marszałek województwa Józef Sebesta przedstawił sposób finansowania projektów z "uniejnej kasy" na lata 2014 2020 . Do naszego województwa ma trafić ponad 900 mln euro. 760 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego do tego dotacje z obszarów wiejskich czy współpracy trangranicznej, dale z tzw. ZIT-ów czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych (pieniądze będą pozyskiwane rozwój Aglomeracji Opolskiej). Wieś będzie mogła korzystać z pieniędzy, które znajdą się w koszyku tzw. Obszarów Strategicznych Interwencji. W jego ramach Opolszczyzna chce pozyskać pieniądze na projekt Specjalnej Strefy Demograficznej.  

Omówiono również kwestie opolskiej służby zdrowia, a na zakończenie Sarostowie przyjęli zaproszenie pani Małgorzaty Mańki - Szulik Prezydent Miasta Zabrza do włączenia się w organizację Metropolitalnego Święta Rodziny 2013.