×
×

Współpracujemy, żeby skuteczniej przeciwdziałać

 

Na bieżąco współpracujemy z instytucjami i służbami w kwestii działań zapobiegających pojawieniu się koronawirusa. Przedstawiciele naszego Starostwa, m.in. członek Zarządu Powiatu Krzysztof Wysdak, byli dziś na spotkaniu Wojewody Opolskiego z samorządowcami i ekspertami ochrony zdrowia w tej sprawie oraz na spotkaniu monitorującym działania i gotowość do skutecznego reagowania, w ramach powiatowego zespołu  zarządzania kryzysowego. 

W spotkaniach uczestniczyli również: Stanisława Brzozowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Adam Mataniak (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Nadal prosimy o stosowanie się do zaleceń profilaktycznych, przekazywanych w informacjach NFZ i resortu zdrowia, które również na naszej stronie i tu na FB Powiat Opolski do tej pory zamieszczaliśmy.

Przypominamy:

Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?
- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

- zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

- NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

Przypominamy raz jeszcze ważne telefony: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Telefon alarmowy całodobowy: 604958325
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu
Telefon alarmowy całodobowy: 512082606
Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)
800 -190- 590
Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl

Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800