×
×

Powiatowy plac budowy: gdzie trwają prace?

remonty1.jpeg 

 

Dwie najważniejsze, ale nie jedyne tegoroczne inwestycje drogowe realizowane przez powiat opolski wystartowały już z początkiem roku, dzięki łagodnej zimie i temperaturom umożliwiającym rozpoczęcie robót. - Prowadzimy je obecnie miedzy innymi miejscowościach Magnuszowice i Węgry.

W Magnuszowicach  jest to drugi etap przebudowy i odwodnienia skrzyżowania trzech dróg powiatowych – mówi starosta Henryk Lakwa. - Wodociąg został przełożony w poprzednim etapie - dodaje.

Zakres prac przy tej inwestycji jest bardzo szeroki. Gdyby wymienić najważniejsze, będzie to:  budowa chodnika z kostki betonowej, wykonanie indywidualnych zjazdów, również z kostki, wykonanie podbudów, ułożenie nawierzchni asfaltobetonowych, ułożenie warstwy zapobiegającej spękaniom nawierzchni, wybudowanie krawężników, brukowanie skarp, oczyszczanie rówów, wykonanie ścieku z kostki, montaż oznakowania oraz - co bardzo ważne - budowa kanalizacji deszczowej i wykonanie drenażu. 

W plac budowy zamienił się, jak widać na zdjęciach, również odcinek drogi powiatowej w miejscowości Węgry. - Trwa tam przebudowa drogi, przy ul. Opolskiej, na odcinku od przedszkola do ul. Kotorskiej – mówi starosta.

W zakres tego zadania wchodzi budowa jednostronnego chodnika i obustronnych wjazdów na posesje oraz przebudowa włączeń dróg dojazdowych i drogi wewnętrznej. Obejmuje ona również budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Ponadto przewidziano przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych.

Roboty drogowe przy tej inwestycji obejmują m.in. roboty rozbiórkowe, prace geodezyjne, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, co ważne - poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m, wykonanie warstwy wyrównawczej na jezdni drogi powiatowej, wbudowanie krawężników  betonowych i  obrzeży betonowych, wykonanie ścieku z elementów betonowych, humusowanie i obsianie trawą, montaż oznakowania.

O kolejnych inwestycjach drogowych na drogach powiatowych będziemy na bieżąco informować. Wcześniej poruszaliśmy ten temat w rozmowie z Jackiem Dziatkiewiczem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. Oto link:

http://bit.ly/2PJJOn6