×
×

Wicestarosta na Konwencie Powiatów

konwent2.jpeg

Za nami kolejne spotkanie Konwentu Powiatów, nazywanego też wymiennie Konwentem Starostów, podczas którego nasz powiat reprezentowała wicestarosta Leonarda Płoszaj. W Jakubowicach, w powiecie namysłowskim, starostowie rozmawiali między innymi o sytuacji w oświacie.

Subwencja oświatowa na utrzymanie szkół od dawien dawna była i nadal jest za mała w stosunku do kosztów utrzymania placówek. Dlatego powiaty i gminy dokładają znaczne kwoty z własnych budżetów kosztem innych ważnych dla mieszkańców zadań. Na konwencie rozmawiano w kontekście wydatków na edukację rozmawiano też między innymi o liczebności klas i kwestiach związanych z naborem do prowadzonych przez powiaty szkół średnich.

Na spotkaniu w Jakubowicach samorządowcy mieli również rozmawiać o sytuacji szpitali w regionie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, ale w związku z zaangażowaniem Funduszu w przeciwdziałanie wystąpieniu koronawirusa, program  został zmodyfikowany.  

Przypomnijmy, że Konwent Powiatów to gremium powołane przez Związek Powiatów Polskich, które wspomaga działalność związku. Związek zaś reprezentuje samorządy tego szczebla w rozmowach z rządem, w tzw. lobbowaniu na rzecz ważnych dla powiatów spraw, zmian, inicjatyw ustawodawczych, podejmuje stanowiska w tych sprawach. Konwentów jest tyle ile województw.  

Bardziej szczegółowo: "Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie. W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będący członkami Związku, członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne osoby upoważnione przez prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodniczącego Konwentu."

Na zdjęciu: wicestarosta Leonarda Płoszaj i starosta kędzierzyńsko - kozielska Małgorzata Tudaj.