WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Jutro XVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego

Sesja odbędzie się 27 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu, rozpoczęcie - o godz. 12.00. A oto szczegółowy porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
a) powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych,
b) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,
d) zgody na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Opolskiego Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
e) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r.
7. Zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.z dnia 27 lutego 2020 r.