×
×

Nowy Regulamin przyznawania Patronatów Starosty Opolskiego

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

W dniu 14 lutego 2020 Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą nr 823/20 z dn. 14 lutego 2020 r. przyjął nowe zasady  dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc. Z dniem 1 marca 2020 r. traci moc uchwała nr 1236/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  30 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 4 - parter albo drogą elektroniczną z podpisem kwalifikowanym lub podpisany profilem zaufanym.


Formularze obowiązujące do 29.02.2020 r:


Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg (275,36KB)

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe) (153,10KB)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor) (170,62KB)