×
×

Ponad 100 naszych rodzin zastępczych spotkało się w Teatrze Lalki i Aktora

piecza1.jpegpiecza4.jpegpiecza5.jpegpiecza7.jpegpiecza8.jpegpiecza9.jpegpiecza10.jpegpiecza11.jpeg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tradycyjnie już na początku roku organizuje spotkania z rodzinami zastępczymi. Tegoroczne połączono ze spektaklem, zabawą z aktorami i rozdawaniem prezentów. Takie spotkania integrują, pozwalają wymienić się doświadczeniami i propagują ideę rodzicielstwa zastępczego. 

To także okazja by podziękować tym, którzy tworzą dzieciom nowy dom, w dają im opiekę i miłość. Takie podziękowanie w minioną niedzielę (23.02 br.) w  imieniu własnym i starosty opolskiego przekazała wicestarosta Leonarda Płoszaj.  Przypomnijmy, że organizacja pieczy zastępczej, a więc tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych jest jednym z zadań należących do powiatów. 

 – O przyjęciu roli rodzica zastępczego myśleliśmy z mężem wiele lat. Gdy nasz syn podrósł, stwierdziliśmy, że mamy jeszcze dość wytrwałości i miłości by zaopiekować się dziećmi, które tego potrzebują – mówiła obecnym na spotkaniu mediom Anna Gandyra z Opola, która wspólnie z mężem stworzyła nowy tymczasowy dom dla Tomka, Marysi i Dominiki w wieku 3, 8 i 14 lat. - Nasza codzienność wygląda, jak w każdej innej rodzinie, w której para wychowuje swoje biologiczne dzieci. Czasami jednak, maluchy, którym zdecydowaliśmy się stworzyć nowych dom potrzebują nieco więcej naszego zainteresowania, miłości, przytulania – opowiadała. zachęcając jednocześnie inne pary do podjęcia się roli rodziców zastępczych. - Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie mamy wsparcie i opiekę koordynatorów pieczy zastępczej z PCPR, dostęp do specjalistów, no i mamy też siebie, czyli innych rodziców zastępczych. 

W powiecie opolskim  jest obecnie 115 rodzin zastępczych. Wśród nich są rodziny zawodowe, czyli takie w których rodzice zastępczy w pełni oddają się wychowaniu przyjętych dzieci i nie pracują już dodatkowo oraz rodziny niezawodowe, w których rodzice zastępczy pracują poza domem, np. na etat. Osobną grupą są jeszcze rodziny spokrewnione. Najbardziej brakuje rodzin niespokrewnionych.

Więcej informacji i zdjęć ze spotkania można znaleźć między innymi na portalu Opowiecie.info, nto.pl, Radio Opole, Radio Doxa, czy TVP 3 Opole. 

Podaruj siebie - zostań rodziną zastępczą i przywróć dzieciom wiarę

Przypomnijmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka: 

"Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebuje opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę- na Ciebie! Przywróć dzieciom wiarę! Jeśli masz w sobie niekończące się pokłady miłości, empatii i energii, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo - apeluje PCPR.

Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców. Tę zaszczytną funkcję może sprawować małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało  potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatora jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu ich zadań. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa i pedagoga.

Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokłada wszelkich starań by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej, gdyż nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, dzwoniąc pod nr telefonu 77 44 20 504, lub też na stronie www.pcpropole.pl.

 

M.K.